Krisen i Vardia rammer Sortland

Forsikringsselskapet Vardia har hatt over 100 ansatte selgere ved Sortland-avdelingen, men konsernet har gått fra krise til krise. Nå rammer dette Sortland for fullt og det kan gå mot full nedleggelse av kontoret her med 70 tilsatte.

Vardiatoppene

Vardias ledelse i 2014 smilte tappert, men visste lite da om nedturen som ventet. Børge Leknes sitter her foran som nummer to fra venstre. (Foto: Vardia, Kjell Karlsson)

Vardia Forsikring er notert på Oslo børs med selskapet Vardia Insurance Group ASA. Dette er et helt annet selskap enn det som driver kontoret på Sortland. Børs-selskapet eies av blant annet Skandinaviska Ensilda Banken, Nordnet Bank og Rimi-Hagens selskap Canica. Kriseplanen nå er at salgskontorene til Vardia Forsikring as i Oslo og Sandvika slås sammen, mens Molde og Sortland blir lagt ned. Etter endringene vil Porsgrunn være senter for privatforsikring, mens Hamar blir bedriftssenteret. Dette betyr at opptil 70 ansatte på Sortland kan stå uten jobb til høsten. De ansatte på Sortland skal ha blitt orientert om situasjonen før helga, og skal få nærmere informasjon på fredag. Reaksjonene spenner fra sjokk til oppgitthet, skriver Bladet Vesterålen.

-Nå er vi i en prosess som omfattes av omstillingsloven. Det innebærer at det vil gå 30 dager før ei endelig beslutning tas. I denne prosessen vil Innovasjon Norge, tillitsvalgte, fylkeskommunen og Nav være involvert. Det er samme prosess som da vi kom inn på Sortland for sju år siden, da 1881 la ned, sier Børge Leknes.Formelt sett ligger Sortland-avdelingen under selskapet Vardia Forsikring as, og ledes av Børge Leknes. Dette er et datterselskap av Vardia Norge as, som også har datterselskapene Vardia Ekterne Kanaler AS, Vardia Skadeoppgjør AS og Vardia Fordel AS. Hvem som egentlig er eiere her, fremgår ikke av offentlige registre. Hovedaksjonær er selskapet Støperigata as, med oppgitt aksjonær som Advokatfirmaet Selmer DA. Det er imidlertid neppe advokatene som eier firmaet.

Sjansene for at Sortland-avdelingen blir opprettholdt er svært små. Børsnoterte Vardia sendte i dag ut en offentlig melding der det heter at man har inngått en avtale om å kjøpe tilbake salgsselskapet Vardia Norge as. Her sier man videre at «operasjoner forventes å bli konsolidert». «Reintegrering av nettvirksomheten er et viktig skritt i å sikre konkurranseevne Vardia fremover, og vil etablere en solid plattform for å videreutvikle selskapet» skriver man videre i børmeldingen. Dette betyr at man nå kutter til beinet i kostnader, selger det svenske datterselskapet og håper at driften skal komme i balanse.

Vardia ble børsnotert 7.april 2014 til stor optimisme. Etter dette har krise på krise møtt selskapet og mange i ledelsen er skiftet ut. Aksjonærene som gikk inn ved børsnoteringen har tapt det aller meste av sine investeringer, altså flere hundre millioner kroner. Nå er den svenske avdelingen av Vardia, med 125 ansatte, solgt til Gjensidige Forsikring. Dette gir Vardia 200 millioner i salgsinntekter og reduserer kravet til egenkapital for moderselskapet.

Det hører med til historien her at flere av grunderne har tapt mye. Rune Olsen Arneberg fikk tvangssolgt 204.380 aksjer den 14.mars etter krav fra hans egen bank. Etter dette satt han igjen med en halv million aksjer, som i dag er børsnotert til ca 80 øre pr stykk.