Vesterålingene blir mer edruelige

Sortland er byen der det konsumeres desidert mest alkohol i Vesterålen, naturlig nok med 9 butikker og 20 skjenkjesteder. Men ferske tall viser at drikkinga går ned i Vesterålen, og Vinmonopolet selger ikke mer, selv om man har splittet salget.

alkoholen

Det skåles ikke like mye som før i Vesterålen, i alle fall ikke med alkohol. Salgstallene viser tydelig nedgang.

Disse gledelige tallene kommer frem i en rapport som Driftsutvalget i Sortland fikk presentert i dag. Butikksalget av øl sank fra 466.000 liter i 2014 til 391.000 i fjor. På utestedene er salget av pils sunket fra 60.000 liter til bare 45.000 på de 2 siste årene. På samme tid har ikke omsetningen øket noe på Vinmonopolet. På Sortlands-avdelingen er salget sunket, men det kommer jo av nye polutsalg i nabokommunene. Om vi ser Vesterålen under ett, så er Polets omsetning stabil de 5 siste årene.

Til tross for disse gledelige tallene, så konsumeres det store mengder øl, vin og brennevin i Vesterålen. I rapporten slår man sammen tallene og regner dette om til 96% sprit. Da viser det seg at det går unna 106.000 liter. Om vi antar at halve befolkninga i Vesterålen drikker, altså ca 15.000 personer, så blir det 7 liter 96% sprit i året pr person. Det er et betydelig kvantum, når man vet at de fleste drikker mest øl og vin, med bare 4-15% alkoholinnhold. Andelen på hver kommune er 13.000 liter i Andøy, det samme i Øksnes, mens Bø bare omsetter 4.300 liter. Hadsels andel er 20.000 liter, mens Sortland troner desidert på toppen med ca 50.000 liter. Halve omsetninga av øl, vin og sprit skjer altså i Sortland.

8 butikker på Sortland selger øl, mens Vinmonopolet selger både vin og sprit. Av utestedene så er det 18 med skjenkebevilling i Sortland, pluss to lukkede foreninger som har egen bevilling. Sortland tar inn 178.000 kroner i gebyrer på alkoholsalget, og setter av halvparten til rusforebyggende tiltak. Om vi følger tallene i statistikken så ser det ut til at hver sortlending drikker en halvliter øl annenhver dag. Slik er det nok ikke, for det kommer mange turister og folk fra nabokommunene som tar unna en del. Tall fra taxfree og hjemmebrent kommer selvsagt ikke med i denne statistikken.

Rapporten vi snakker om her inngår i Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Sortland. Den trekker opp linjer for videre arbeid med å forebygge rusproblem, både når det gjelder alkohol, mens også narkotiske stoff. Situasjonen er ikke så helt ille, ser det ut til, selv om 183 personer ble tatt under behandling i 2015 for rus- eller psykiske problem. Ofte er det de samme personene som har psykiske vansker, som også misbruker alkohol og stoff. Til sammen var 485 personer registrert som klienter under rus og psykiatri i Sortland pr 1.mars i år. Helsetjenesten jobber hardt for å hjelpe disse, men likevel er det ca 2 måneders ventetid for psykiske problem.