Fysioterapeuter vil møte ordfører

Striden mellom de 7 private fysioterapeutene og Sortland kommune er ikke helt over. Nå ber de om et snarlig møte med ordfører, for å drøfte saken. Ventetiden for enkelte pasienter er nå over 6 måneder.

Fysioterapi

Lang ventetid for behandling hos fysioterapeuter i Sortland, gir misnøye hos både ansatte og pasienter.

Det er Merete Stoltz-Rasmussen som skriver brev til kommunen nå, på vegne av de 7 private terapeutene. Disse fikk ikke øket tilskudd fra kommunen i år, slik det var blitt lovet av tidligere ordfører Grete Ellingsen. Nå har Sortland kommune i stedet ansatt en ny kommunal fysioterapeut. De private påpeker at dette ikke løser situasjonen, verken med ventelister, spesialtilbud eller de privates økonomi.

-Situasjonen er hardt presset, både for pasienter og terapeuter. Vi ber derfor om et snarlig møte med ordfører og kommunalsjef for helse og omsorg, skriver Stoltz-Rasmussen i sitt brev. -Det er en stor belastning for terapeutene å se at det er så mange som trenger behandling og må stå i kø. Hvis dette fortsetter vil det også gå ut over helsen til de ansatte. Det er bra at det er opprettet en kommunal fysioterapeut-stilling. Meningen var at denne skulle dekke opp den reduksjon som kom i tilbudet hos de private. Dette stemmer ikke, for ventelistene øker, skriver Merete Stoltz-Rasmussen, og påpeker at spesialisering inne lymfeødem kun finnes hos private terapeuter.

Brevet påpeker at det er et godt samarbeid mellom de private og kommunale terapeutene. De private med spesialisering har også hjulpet til med faglige råd, når de kommunale har hatt særlige utfordringer. De private har også deltatt i forebyggende arbeid. -Med redusert driftstilskudd er ikke dette mulig å gjennomføre og dette er ikke en ønskelig situasjon, står det i brevet til ordfører og helsesjef. De 7 private terapeutene påpeker også at man betjener mer enn bare Sortlands befolkning, da det kommer pasienter også fra nabokommunene. Sortland er den eneste kommunen i Vesterålen der terapeuter har kompetanse på lymfeødem.

De 7 private fysioterapeutene fikk altså ikke øket tilskudd i år, og svarte med å redusere sin arbeidstid ned til det som tilsvarer de pengene kommunen har bevilget. Etter nye retningslinjer fra helsesjefen, sier man nå at det ikke er mulig å overholde maksimal forsvarlig ventetid. Dette vil merkes over tid og gå ut over befolkningen i Sortland, hevder man. Så spørs det om Sortland kommune kan finne mer penger i budsjettet, slik at tilskuddene kan økes for de private terapeutene.