Krig om kommunale toppjobber

Sortland kommune må være en attraktiv arbeidsgiver. Flere toppjobber skal nå besettes og det er flust av søkere. Den absolutte toppjobben, som rådmann, er det til dels heftig krig om. Striden om havnesjef-tittelen ser derimot ut til å ende med fredsavtale.

Frode Staurset

Offiseren Frode Staurset er en av de som kriger om jobb i Sortland kommune. Bildet har han velvillig lånt ut, foreviget på en av de gamle kanonene ved nedlagte Nes fort i Lødingen.

Vesterålnytt har tidligere fortalt om søkerlista med de 9 som gjerne vil bli rådmann. Den saken kan du lese mer om HER. Som de fleste har fått med seg, har det kommet til heftig strid med en av søkerne, Frode Staurset, fra Lødingen, som er provosert over at han ble bedt om å trekke sin søknad. Da han klaget på dette offentlig, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo at han neppe var fullt kvalifisert til stillingen. Det falt Staurset tungt for brystet og han krevde en offentlig beklagelse fra Bjørkmo. Det fikk han, men mente det ikke var nok. Nå ber han ordføreren si offentlig at han ikke mangler noen kvalifikasjoner til rådmannsjobben. Staurset har også sendt over saken til Sivilombudsmannen.

Uansett Staursets klage, vil han neppe nå opp blant søkerne. Det er kommunestyret i Sortland som skal foreta ansettelsen av rådmann, og flere sentrale politikere antyder at han vil være uaktuell. Staurset er tidligere varaordfører i Lødingen og til dels sterkt profilert som FrP-politiker. At den rødgrønne koalisjonen i Sortland skal godta ham som rådmann, er derfor svært lite sannsynlig – helt uavhengig av hans andre kvalifikasjoner. Rådmannen skal liksom være «en grå eminense», mens Staurset har fremstått som både fargerik og frittalende helt til det siste.

Den andre saken som har preget kommunale diskusjoner de senere dager i Sortland, er havnesjefens overraskende oppsigelse. Den saken kan du lese om HER. Geoffrey Armstrong tok det svært ille opp at leder i havnestyret, varaordfører Karl Erling Nordlund (SP), hadde møte med de andre ansatte ved havnekontoret og deres tillitsvalgte. Dette skjedde uten at havnesjefen var orientert og at møtet dreide seg om hans lederstil. Nordlund beklaget i ettertid at Armstrong ikke var blitt orientert om møtet.

Havnestyret møttes på onsdag og etter dette hadde to av medlemmene, Grete Hjelle (AP) og Silvia Ovik (H), møte med Armstrong. Her ble han tilbudt å trekke oppsigelsen og han sier nå til Bladet Vesterålen at det var gode samtaler. Han er derfor i forhandling med havnestyret og kan komme til å trekke oppsigelsen når styret igjen møtes på førstkommende tirsdag. Silvia Ovik vil ikke si hva forhandlingene går ut på, men Nordlunds posisjon som leder i havnestyret er ikke tema.

Dermed kan det se ut til at striden mellom havnesjefen og leder av havnestyret ender med en fredsavtale, der partene går videre i positiv dialog. Når det gjelder ordkrigen mellom rådmann-søkeren Staurset og ordføreren, så er der ingen tegn til fred. Ifølge uttalelser fra Staurset til media, så vil han forfølge saken inntil han får en offentlig beklagelse han kan være fornøyd med.