3 tilfeller av harepest på Fornes

Nordlige deler av Hinnøya har også tidligere vært plaget av harepest, og nå skal 3 personer på Fornes være smittet av sykdommen. Leger i Andøy advarer folk om å drikke vann ute i naturen nå og fra usikrede brønner.

Haren

Harepest kommer ikke bare fra hare, men like gjerne fra mus og lemen.

Symptomene på harepest kan likne influensa, med opphovne kjertler på halsen og dårlig allmenntilstand. Noen kan ha sykdommen uten å merke noe særlig til den, mens andre kan få alvorlige komplikasjoner som kraftig diare, lungebetennelse eller sår på armene som ikke vil gro. De som nå er smittet på Fornes har oppdaget sykdommen raskt og er under behandling med penicillin av typen Ziprofloxsasin. Den skal visstnok hjelpe bra og de melder via Facebook at de er ved godt mot.

Fornes er en bygd helt sør i Andøy kommune, ikke langt fra grensa mot Sortland. Her har flere av innbyggerne sine egne brønner, uten å være knyttet til et vannverk som forestår rensing. Etter tidligere utbrudd i området er det mange som koker drikkevannet sitt i dette området, men likevel er det altså en viss sjanse for å bli smittet. Lege Yngvar Vestjord ved Risøyhamn legekontor forteller til Andøyposten/Vol at det var 14 tilfeller i 2007. Alle ble da smittet fra vannkilder og det er trolig det samme nå.

Utbruddene av harepest kommer ofte i såkalte «lemenår» og det hadde man i 2007. Da kunne man se stort antall av disse smågnagerne ute i naturen. Det tyder på at 2016 også skal bli et lemenår, og da er det fare for at flere med private brønner kan oppleve samme problem som man nå har på Fornes. De som har egne brønner og har satt på renseanlegg, må også sjekke at disse fungerer tilstrekkelig nå. På Strandland og Risøyhamn er man knyttet til et kommunalt vannverk med skikkelig renseanlegg, mens det på Fornes, Medby og i Forfjorden er private brønner for ett eller flere bolighus.

Beboerne i dette området har lenge bedt Andøy kommune om å komme på banen for et vannverk i denne bygda. Det har ikke skjedd, og nå vil det trolig komme opp krav om dette på ny. I Norge er det vanligvis ca. 20-50 tilfeller årlig av harepest. Det forekommer gjerne små, lokale epidemier, hyppigst i Trøndelags-fylkene og Nord-Norge. I 2011 var det 180 meldte tilfeller i Norge.

Om vi sakser litt fra Norsk helseinformatikk kan vi lese følgende om harepest: Harepest er en såkalt zoonose, det vil si sykdom hos dyr som også smitter til mennesker. Harepest kalles på fagspråket tularemi. Det er en sykdom som skyldes infeksjon med bakterien Franciscella tularensis. Ofte vil det være en forhistorie med kontakt med gnager, f.eks. mus eller lemen, eller flått/insekt i et område der sykdommen forekommer. Tiden fra smittestoffet kommer inn i kroppen til sykdom utvikles er oftest 3-5 dager, men den spenner fra 1 til 21 dager. Infeksjonen kan forløpe uten symptomer, men sykdommen starter vanligvis akutt med feber, frysninger, hodepine, tretthet og kvalme. De vanligste sykdomsformene viser seg deretter som en halsbetennelse med tydelig kjertelhevelse på halsen (smitte fra vann), eller som et sår i huden som ikke vil gro, og med hevelse av de nærmeste lymfeknutene, for eksempel i armhulen dersom såret er på en hånd eller arm.