Kontrakt om skole

Kontrakten er nå signert for bygging av ny ungdomsskole på Stokmarknes til 172 millioner kroner. Det er Sortland Entreprenør som skal sørge for at prosjektet kommer i mål med byggestart 28. februar.

Daglig leder Andreas Einejord i Sortland Entreprenør As takker ordfører Siv Dagny Aasvik for kontrakten som ble signert forleden (foto: Hadsel kommune).

-Dette er en stor dag og en drøm som går i oppfyllelse, når vi nå signerer kontrakten på ny Stokmarknes ungdomsskole. Det har lenge vært åpenbart at vi trenger en ny skole for ungdomstrinnet på Stokmarknes, og nå blir dette virkelighet, sier ordfører Siv Dagny Aasvik i Hadsel kommune.

Dermed er det formelle i orden og entreprenøren kan legge detaljerte planer for oppstart i slutten av februar. Den nye skolen skal være klar til juni 2020, slik at elevene kan ta den i bruk fra høsten samme år. Prislappen er så langt 171,8 millioner kroner.

-Det godt å se at kommunen som bestiller kan utgjøre en forskjell innen klima og energiarbeidet med å bestille de rette produktene, sier ordfører Aasvik. -Her har vi lagt vekt på jordvarme, solcellepaneler og massivtre.

Dette gir svært god klimaeffekt ved at man bruker lite strøm, lave utslipp under konstruksjon og i levetiden, samt at inneklimaet blir bedre ved å bruke massivtre på denne måten. Det offentlige Norge har et stort ansvar for å bestille de fremtidsrettede løsningene og der er jeg stolt over at Hadsel tar et viktig ansvar, kommenterer ordføreren.

Samtidig med signering av kontrakten fikk også kommunens prosjektleder Zakarias Chibbsa skryt for den jobben som han har gjort, sammen med prosjekteringsgruppe og brukergruppe.

Sortland Entreprenør gav uttrykk for at de sjelden har fått så gjennomarbeidede prosjekter å regne på, noe som også gir en større trygghet for å unngå uventede kostnader under veis. Stor kompetanse innen energi- og klimaløsninger i bygg har vært avgjørende for å få et så miljøvennlig resultat som det nå er tegnet kontrakt for.

Dette er løsninger som også fylkesmann og andre har merket seg, og som kan gjøre nye Stokmarknes ungdomsskole til et referanseprosjekt også for andre kommuner og fylkeskommuner.

-Hadsel kommune gleder seg til å kunne åpne nyskolen i juni 2020, og vil komme tilbake med nyheter under veis i prosessen, sier ordfører Siv Dagny Aasvik.

Totalarealet på det nye ungdomsskolebygget blir på 4.500 kvadratmeter og her vil det bli plass til cirka 200 elever. Totalt har Stokmarknes skole ca 450 elever og en del av nybygget vil tidvis også bli brukt av elever på barnetrinnet.

Når nybygget står ferdig vil Hadsel kommune gå inn i samtaler med Nordland fylke om en ny flerbrukshall i nærheten, som skal kunne brukes av elever både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Her tenker man seg blant annet et nytt basseng på 12,5 meters lengde.