2018 var redkordvarmt

Synes du det var dårlig sommer i Vesterålen i fjor? Uansett så var året 2018 rekordvarmt, med temperatur over normalen i nesten alle månedene. Og varmere skal det bli sier forskerne.

Tallenes tale er helt klar og entydig. 2018 var et varmere år enn normalt, sier klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet (foto: Meteorologisk Institutt).

Selv om nordlendinger flest nok vil hevde at sommeren 2018 var en av historiens kaldeste og våteste, gir statistikken et helt annet bilde. Også detaljert for Vesterålen så finner man at temperaturen lå litt over normalen nesten hele året.

Værstasjonen ved Kystvakta på Sortland har målt hele året svært nøyaktig, og her ser man at i mai, juli og november var det faktisk 3 grader varmere enn normalt. Mange av de andre månedene hadde en til to grader høyere temperatur enn vanlig.

Juni var imidlertid et unntak, sammen med mars måned. Her var det mer enn en grad kjøligere enn normalen. Juni hadde også langt mer regn enn vanlig. Normalt kommer det 59 mm nedbør en junimåned, mens det i fjor falt ned hele 158 mm regn over Sortland.

Juli slo andre veien, og da falt kom det fattige 12 mm nedbør i Sortland og tamperaturen lå i gjennomsnitt på 14,8 grader. Tallene for Sortland finner man igjen hos nabokommunene, selv om det er en del lokale variasjoner i Vesterålen.

– Perioden mai-juli for Nord-Norge hadde også veldig høy temperatur, faktisk to grader over normalen. Nedbøren er som normalt for perioden. Det var den sjette varmeste perioden i Nord-Norge siden 1900, sier klimaforsker Helga Tajet til NRK.

– Dersom utslippene fortsetter i samme takt som i dag, er økningen ventet å være på 4,5 grader for landet som helhet mot slutten av århundret. Størst endring vil Finnmarksvidda og Varanger få med en økning på opp mot 6 grader, ifølge klimaforskeren.

Årsaken til at endringene blir størst i nord er at havisen i Arktis forsvinner. Det gjør at luftmassene som trekker sørover ikke er like isende kald som tidligere. Siden år 1900 har temperaturen i Norge steget med om lag 1 grad, ifølge rapporten «Klima i Norge 2100». Den største økningen har Nordland, Troms og Finnmark hatt – med 1,2-1,3 grader.

– Klimaendringene har størst effekt lengst nord. Fram mot slutten av dette århundret vil temperaturen vil fortsette å øke, mer i nord enn i sør, sier klimaforsker Helga Tajet ved Meteorologisk institutt til NRK.

Men selv om 2018 ble et helt spesielt vær- og klimaår, er det likevel ventet mer nedbør og ekstremnedbør i årene som kommer. Fram mot slutten av dette århundret er nedbøren ventet å øke med 18 prosent dersom klimagassutslippene fortsetter å øke som fram til nå.

– Økningen i nedbør blir størst i Nord-Norge med rundt 20 prosent. Men når det gjelder mengde nedbør, blir økningen størst på Vestlandet. Det er fordi det allerede regner så mye på Vestlandet at en prosentvis endring blir mange millimeter her, forklarer klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet.