Sjømat for 99 milliarder

Norge eksporterte i fjor 2,7 millioner tonn sjømat for rekordhøye 99 milliarder kroner. Dette tilsvarer 37 millioner måltider sjømat hver dag hele året, eller 25.700 måltider per minutt.

TV-programmet «Masterchef Portugal» hadde julespesial med norsk klippfisk i hovedrollen (foto: Masterchef Portugal/Filipe Faleiro).

– Norge eksporterte sjømat for rekordhøye 99 milliarder kroner i 2018. Selv om vi ikke passerte den magiske 100 milliarder-grensen har det vært et nytt godt år for norsk sjømateksport. Oppsummert var det både rekordhøy eksportverdi og rekordhøyt eksportvolum for norsk sjømat i fjor. Dette til tross for Brexit, handelskrig og andre utfordringer som har skapt uforutsigbarhet i verdensmarkedet.

Sjømateksporten til EU-markedet har økt på grunn av lavere konkurranse og en gunstig valutasituasjon mot euroen. Vi ser en tilbakegang i sjømateksporten til Asia, som en følge av økt konkurranse og en fortsatt utfordrende markedsadgang til Kina, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

I løpet av de siste 10 årene har verdien av norsk sjømateksport økt med 122 prosent. Forholdet mellom havbruk og fiskeri er slik at verdien av havbruk utgjør 72 prosent, mens volumet utgjør 40 prosent av den totale sjømateksporten for 2018.

Norske oppdrettere eksporterte 1,1 million tonn fisk fra havbruk til en verdi av 71 milliarder kroner i 2018. Volumet økte litt, mens verdien økte med med 3,4 milliarder fra året før.

Verdien av tradisjonelt fiskeri utgjør 28 prosent, mens volumet her utgjør ca 60 prosent. Norge eksporterte 1,6 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 28 milliarder kroner i 2018. Det er en liten økning i volum, mens verdien ble 1,2 milliarder høyere enn året før.

– Nok en gang er det satt ny rekord for norsk sjømateksport. Det har vi all grunn til å være stolte av. Dette er gode og viktige nyheter for norsk økonomi. Sjømatnæringen bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

– Mens verdien av eksporten har økt med 60 prosent de siste fem årene, har volumet økt med knapt 10 prosent. Større volumvekst er derfor sterkt ønskelig for å utvikle næringen videre. Målet vårt er at næringen skal fortsette å vokse, og som sjømatminister jobber jeg for dette hver eneste dag, sier Nesvik.

– I 2018 ble det målt rekordhøy eksportverdi for laks, torsk, sei og kongekrabbe. Det er en trend at norsk sjømat ofte er innom et annet land for videreforedling før det ender opp hos konsumenten. Mye av transitt eller videreforedling for norsk sjømat skjer i Polen, Danmark og Nederland, sier sjømatanalytiker i Sjømatrådet Paul T. Aandahl.

Laks er den største arten målt i både volum og verdi. Norge har eksportert 1,1 million tonn laks for 67,8 milliarder kroner i 2018. Det er en volumøkning på 5 prosent, mens verdien økte med 3,2 milliarder fra 2017.

For fangstsektoren er torsk den største arten målt i verdi. Norge har eksportert 197.000 tonn torsk for 9,4 milliarder kroner i 2018. Det er en volumnedgang på 9 prosent, mens verdien økte med 322 millioner fra 2017.

– I 2018 var det eksportrekord for hele hvitfiskkategorien målt i verdi. Torskeeksporten økte med 4 prosent i verdi som følge av økt pris, mens eksportrekorden for sei skyldes primært økte volumer. EU er det viktigste hvitfiskmarkedet med 64 prosent av den totale eksportverdien, sier sjømatanalytiker i Sjømatrådet Ingrid Kristine Pettersen.

Portugal er et av de store markedene for norsk fisk. Klippfisk er for portugiserne like selvfølgelig julemat som ribba og risgrøten er her hjemme. Derfor viet det populære kokkeprogrammet «Masterchef Portugal» hele to programmer til den norske klippfisken, eller Bacalhau de Noruega som den er kjent som der.

Antall seere var forventet å bikke millionen når portugiserne denne julen fikk norsk klippfisk og nordnorsk natur servert i beste sendetid gjennom to julespesialer av landets mest populære kokkeprogram.