Reno-Vest utvider

Aktiviteten hos Reno-Vest øker og det er behov for mer plass i bygget som huser administrasjonen. Nå ønsker man å utvide dette med 320 kvadratmeter i to etasjer, med prislapp 26 millioner.

Slik ser arkitektene hos A3 arkitektkontor for seg at det ferdige bygget vil se ut. Den nye delen foran skal være i to etasjer (foto: A3 arkitekter).

Tilbygget som nå vil komme ved administrasjonen skal benyttes til kontor, personalrom, garderobe etc. Det planlegges byggestart over nyttår og det er Sortland Entreprenør AS som skal ta ansvaret for å bringe prosjektet i havn. Prisen er antydet til 26 millioner.

Reno-Vest IKS har vokst mye de senere år og tar nå hånd om det aller meste av avfall i Vesterålen. Siste tilskudd er vraking av utrangerte biler og andre kjøretøy, og her har man på kort tid tatt imot tusen oppdrag. Reno-Vest har også inne søknad hos fylkesmannen og kommunen for godkjennelse av motta for plastbåter.

Nybygget som skal settes opp blir en forlengelse av dagens administrasjonfløy. Her vil det altså komme ca 640 kvadrat med nytt areale fordelt på to etasjer.

På bakkeplan vil det bli teknisk rom og garderobeanlegg for de som arbeider med avfallshåndtering på anlegget. Nytt her blir dobbel garderobe, der man både har en «skitten sone» og en del som skal være «ren sone». Dette gjelder for arbeidere som er ute i aktiv jobb ved anlegget. Her blir også et eget pauserom med 16 sitteplasser.

Andre etasje vil inneholde 10 nye kontorer for administrasjonen. Reno-Vest har hatt stor økning i arbeidsstokken og teller nå hele 60 ansatte. Flere av disse jobber med oppgave som er rent administrative, slik at de trenger eget kontor. To nye møterom blir det også plass til.

Dagens bygg for administrasjonen blir stående, men knyttet sammen med den nye delen (til høyre) slik at det bli felles løsninger (foto: A3 arkitekter).

Deler av eksisterende tak må rives og reetableres for å gi plass til nytt ventilasjonsanlegg. Kantine skal ombygges og utvides inn i nytt bygg. Garderobeløsning i eksisterende bygg justeres og oppgraderes. Det etableres et nytt teknisk rom.

I tillegg til hovedentreprenør er det Nilsson Haras As og Elektro-Installasjon AS som skal delta i byggeprosjektet. Tegningene er altså gjort av A3 arkitekter AS, mens det Asplan Viak skal være rådgivere. Sortland Entreprenør AS vil ta det meste av jobben som hovedentreprenør.

Reno-Vest IKS hadde ved sist årsskifte en egenkapital på cirka 78 millioner kroner. Eierne i Reno-Vest er kommunene Andøy med 15,04 prosent, Bø med 8,4 prosent, Hadsels andel er 24,54 prosent, Lødingen 6,54 prosent, Sortland 31,8 prosent og Øksnes 14,3 prosent.

Lånerammen til reno-Vest er fastsatt av kommunene til 60 millioner, men nå har man bedt om at denne økes til 100 millioner. I løpet av året ventes det investeringer på totalt 36 millioner, der altså nybygget utgjør en stor andel.