Klemte ut 128 millioner

Politikerne i Bø, Øksnes og Sortland har klemt ut 128 millioner kroner fra Vesterålskraft de 10 siste årene. Et umettelig behov i kommunekassene frister til å hente ut et «siste kupp».

Hvor mye er det mulig å klemme ut av et lokalt kraftselskap og kundene deres (illustrasjonsfoto)?

Abonnentene hos Vesterålskraft, menigmann som trenger lys og varme, er de som egentlig nå er til salgs i prosessen som pågår.

Både i Svolvær og Tromsø sikler man etter nye abonnenter, som kan bindes opp «til evig tid» med den nettleie eierne av kraftlinjene ser behov for i fremtiden.

Lokalpolitikerne i Bø, Øksnes og Sortland ser på sin side muligheten av å fylle skrantne kommunekasser med noen hundre millioner.

Dette skjer etter at de samme tre eierne har tappet selskapet for 128 millioner kroner de 10 siste årene. Sortland og Bø har hver fått nær 45 millioner. Øksnes litt mindre.

Ironisk nok kanskje, så er det Senterpartiet som er mest ivrig etter å selge. Ordfører John Danielsen i Øksnes sier det med klare ord til Bladet Vesterålen.

– Det er bare to alternativ. Selge til den ene eller den andre, kommenterer ordfører Danielsen til BLV.

Også i Sortland er det SP-ordfører Karl Erling Nordlund som fremstår som den mest positive til salg. Han har også forsvart prosessen så langt.

Her åpner altså SP for å flytte styring, arbeidsplasser og kapital fra Sortland til Svolvær eller Tromsø. Et stort selskap skal være bedre enn flere mindre.

Dette står klart i kontrast til SP-leder Trygve Slagsvold Vedum, som på landsbasis har gjort kamp mot sentralisering og kutt i distriktene til partiets fanesak.

Hos Bø SP har man imidlertid fulgt opp dette og leder an i motstanden mot salg, med blant annet underskriftsaksjon.

Torsdag er det møter i de tre kommunestyrene. Bø og Sortland vil kanskje lande på en utsettelse, mens det i Øksnes trolig blir flertall for salg til Lofotkraft.

Begrunnelsen fra Øksnes er at man da får mest penger direkte «i handa», mens et salg til Tromskraft vil bety mindre beløp og ikke direkte aksjesalg.

På den andre siden sitter altså strømabonnentene i Bø, Øksnes og Sortland. De som hver måned får en regning på nettleie, som stadig bli høyere.

Nettleie er det ingen konkurranse på og her må abonnentene bare betale det fakturaen lyder på. Ellers blir strømmen stengt.

Ledelsen i Lofotkraft og Tromskraft ser nå muligheten for å hente inn noen tusen nye nettkunder fra Vesterålen. Kunder som da blir bundet til faste betalinger til evig tid.

Torsdag blir det en avgjørelse om fakturaen på nettleie heretter skal komme fra Svolvær eller Tromsø, eller man vil tenke litt mer på saken.

Alternativet – å snu saken, altså vedta å satse på Vesterålskraft inn i fremtiden – er det så langt ingen i det politiske miljø som har frontet.

Denne artikkelen er skrevet av Ronny Jensen, som er redaktør for nettavisen Vesterålnytt.