Fisk ikke pop i nord

Av de som spiser fisk minst to ganger i uka eller oftere, er det faktisk nordlendinger som kommer dårligst ut i Norge. Østlendingene topper statistikken, med sushi som en favoritt.

Lekker sushi gjør fisken populær i de store byene og hos høyt utdannede (foto: Sjømatrådet).

Det er nok ikke mange som hadde satset penger på at nordlendingene skulle komme på bunnen i en spørreundersøkelse om fiskekonsum.

En fersk undersøkelse gjennomført av Sjømatrådet, viser imidlertid at kun 47 prosent av innbyggerne i Nord-Norge spiser fisk eller annen sjømat minst to ganger i uken.

Dermed tar de jumboplassen på landsstatistikken. Østlendingene troner på toppen, for der svarer 58 prosent at de spiser fisk minst to ganger i uken.

I tillegg er det blant østlendingene at flest svarer at de spiser fisk tre ganger i uken.

Av de som spiser fisk minst to ganger i uken eller oftere er andelen 58% i Oslo (flere spiser fisk 3 ganger i uka) og i Midt-Norge.

På Vestlandet oppgir 52% at de har to fiskemåltid i uka, mens litt under 50% på Østlandet sier det samme.

Overraskende nok oppgir bare 47% fra Nord-Norge at fisk står på menyen flere ganger i uka.

– Disse funnene stemmer overens med Ipsos sin undersøkelse for barn, der det kom frem at barn i nord spiser mindre fisk enn barn ellers i landet, sier Camilla Beck, markedsdirektør i Norges sjømatråd.

En av årsakene til at nordlendinger kommer dårlig ut, er at tilgjengeligheten for fersk fisk er dårligere i nord enn i sør. Undersøkelsen viser også at sushi er med på å dra fiskekonsumet på Østlandet opp, mens det i nord, med unntak for de største byene, er lite sushi å få tak i.

-Det er nok en myte at alle i Nord-Norge har god tilgang til fersk fisk. Spesielt distriktene kan mangle ferskvaredisker, og har dermed kun frossen fisk å tilby i butikkene.

Tilsvarende er tilfellet for sushi, som i mange år har vært veldig populært sør i landet – og faktisk er den sjømatretten unge på Østlandet liker aller best, sierBeck.

Hun forteller at tilgjengelighet, synlighet og godt utvalg er viktig for at nordmenn skal velge fisk oftere.

– Mange tror fisk er vanskelig og tidkrevende å tilberede, så derfor er det viktig at det innen fisk og annen sjømat finnes lettvinte løsninger.

Det gjør at man kan lage et godt og sunt fiskemåltid på ti minutter, og likevel rekke å kjøre barna på trening, kommenterer Beck, som legger til at kostholdsrådet er fisk to til tre ganger i uken, og fisk som pålegg i tillegg.

Når det gjelder fiskekonsum og kjønn, svarer 54 prosent av norske menn at de spiser fisk to ganger i uken eller oftere. Tallet for kvinner er 49 prosent.

Når det kommer til fiskekonsum og alder, topper den eldste aldergruppen. 73 prosent av dem over 60 år oppgir at de spiser fisk to ganger i uken eller oftere. Kun 42 prosent av dem mellom 30-39 år svarer det samme.

Sjømatstudien viser også at fiskekonsumet er høyest blant de med universitetsutdanning.

Totalt spiser 6 prosent av nordmenn aldri eller sjelden fisk, og i denne kategorien er flest i aldergruppen 40-59 år. Det er også her vi finner flest nordlendinger.

Sjømatrådet spurte deltakerne i undersøkelsen om hvorfor de ikke spiste fisk, og da kom det frem at 20 prosent mente pris var et problem. 14 prosent trakk frem smaken, og 5 prosent savnet ferske produkter.

Det kom også frem at fisk stort sett blir sett på som middagsmåltid. 10 prosent får i seg sjømat som pålegg.