Klart ja til brygge

Politikerne i Sortland sa i dag et klart ja til en ny stor flytebrygge i sentrum. Sortland havn får dermed 150 meter ekstra kaiplass, slik man hadde ønsket. Hensynet til Kystvakten avgjorde.

Slik vil den nye flytebrygga bli liggende, åpen for alle (foto/skisse: Sortland havn KF).

To møter måtte til i Sortland formannskap før politikerne enstemmig fredag kunne si ja til søknaden fra Sortland havn KF.

Nå kan flytebrygga legges ut i løpet av høsten og bli liggende i alle fall 2 år fremover.

Et vilkår er at brygga skal regnes som en del av «havnepromenaden», og dermed være åpen for allmenn ferdsel.

Brygga blir ganske iøynefallende med 150 meters lengde og 6 meters bredde, pluss god belysning.

Planen er at små og mellomstore båter skal kunne finne kaiplass her, og ikke be om plass langs «hurtigrutekaia».

Årsaken er at Kystvakten snart får nye skip som er større enn dagens, og dermed trenger man bedre plass.

Den nordligste deler av terminalkaia kan dermed bli øremerket Kystvakten.

Kommunen, havna og Kystvakten skal drøfte dette i et møte neste uke.

Oversiktsbilde av den nye flytebrygga utenfor Scandic Hotell (skisse: Sortland havn KF).

Det er ikke signert noe avtale omkring dette, men leder i Sortland havnestyre, Tove Mette Bjørkmo (AP), sier at det kan komme.

– Det er svært viktig med en god dialog og samarbeid med Kystvakten, påpekte Bjørkmo i formannskapet.

Fra Høyres Beate Bø Nilsen ble det etterlyst mer løpende informasjon fra havna til politikerne.

Også fra Rødts Christoffer Ellingsen ble det stilt flere spørsmål omkring saken.

Likevel ble det enstemmig vedtatt å gi de nødvendige dispensasjoner som må til, slik at brygga kan legges ut.

Nå er eneste «skjær i sjøen» om statsforvalteren (fylkesmannen) kan finne på å blokkere saken.

Brygga bryter med «byplanen» og andre gamle vedtatte planer, som politikerne nå vil se bort fra inntil videre.

Sortland skal uansett lage en ny reguleringsplan for havna, ettersom «Gaia-prosjektet» tenker å bygge et nytt museum ved kaia.

Da kan kanskje flytebrygga bli nødt til å justere plasseringen, og trekkes litt lenger ut, men det gjenstår å se.