Omsorgsboliger solgt

Sortland Boligstiftelse har solgt sine 6 omsorgsboliger i Leirbogen. Kjøperen er Holmøy Martime AS, som har fått tilslaget med 8,2 millioner kroner. Dagens beboere får god tid på flyttinga.

Leirbogen omsorgsboliger skifter nå eier, når Holmøy Maritime overtar (foto: Boligstiftelsen).

Ved Leirbogen og Holmen skjer det en rivende utvikling, særlig i regi av Holmøy Maritime AS. Konsernet får stadig flere ansatte.

Om et par år er man også i gang med slakteri for laks og her kommer det trolig 70-80 nye arbeidsplasser.

Holmen boligfelt like ved har stort sett kun eneboliger. Det er derfor lite tilgang på leiligheter i nærheten.

For oppdrettsbedriften passer det derfor særdeles godt at Sortland Boligstiftelse nå solgte sin nærliggende eiendom.

Leirbogen omsorgsboliger ble bygget av Sortland kommune i 1998, etter krav fra «bygda» om egne boliger for eldre i nærmiljøet.

Senere har det vist seg utfordrende å få nok leieboere, da mange eldre gjerne heller vil bo i sentrum av byen.

Leilighetene har derfor vært leid ut til andre de senere årene.

Totalt er det 6 leiligheter pluss fellesareal. 5 av leilighetene har ett soverom, mens ei av leilighetene har 2 soverom.

Daglig leder i Boligstiftelsen, Roy Helge Bergheim, sier i en kommentar til Bladet Vesterålen at man skal bygge mer i byen.

Pengene fra salget i Leirbogen skal brukes til 8 mindre leiligheter i Skogveien, like sør for Sortlandshallen.

Kay Arne Nygård i Holmøy Maritime AS sier til Bladet Vesterålen at eiendommen i Leirbogen skal oppgraderes.

Man tenker å ha disse leilighetene disponible i fremtiden for egne ansatte.

Tomta er dessuten på hele 6,5 mål og her er det derfor mulig å bygge flere boenheter senere.

Sortland Boligstiftelse ble opprettet av Sortland kommune i 1993 og er heleid av kommunen.

I ettertid har stiftelsen både bygget flere boliger og kjøpt en del brukte, slik at man nå disponerer ca 330 enheter.

For tiden har Sortland Boligstiftelse ingen ledige boliger.

Stiftelsen har 13 andre omsorgsboliger, og dessuten en rekke større og mindre bygg omkring i kommunen med «gjennomgangsboliger».