Tja til ny brygge

På grunn av sommerferie forsøkte politikerne i Sortland onsdag å behandle «flytebrygge-saken» via SMS-avstemming. Flertallet ville ikke si nei til planen, men saken må opp i nytt møte.

Ny flytebrygge kommer i forlengelse av dagens kai, bak hurtigruta (foto: Sortland havn).

Til tross for at kommunedirektøren hadde anbefalt å si nei til en ny flytebrygge, så valgte politikerne å si tja.

Flertallet sa avslo via SMS å si nei til planen, men noe alternativt forslag ble ikke stemt over.

Dermed blir det nytt møte om et par dager, nå via «teams», der saken både kan diskuteres og andre forslag legges frem.

Juli måned skulle egentlig være ferietid for politikerne, men nå er denne saken kommet så langt at den må sluttbehandles.

Kystvakten og Sortland Havn KF venter på en avgjørelse.

Litt overraskende var det imidlertid at leder i havnestyret, Tove Mette Bjørkmo, stemte for å avslå søknaden fra havnesjefen.

Det gjorde også Einar Mårstad (H), som også sitter i havnestyret.

Sortland Havn KF er en egen enhet underlagt kommunen, men har egen økonomi og er ganske frittstående.

Havnesjefen har allerede bestilt flytebrygga som planlegges lagt ut.

Slik blir den nye flytebrygga liggende, utenfor Scandic Hotell mot Skibsgården.

Det har ellers vært en lang saksbehandling både for utfylling ved kaikanten.

Ankepunktene er kommet mest fra egen administrasjon i Sortland rådhus.

Flytebrygga er et helt nytt element, som bryter med gamle planer og reguleringsvedtak.

Brygga skal ligge ute i 2 år, som en første periode, og tas opp til vurdering når man har høstet erfaringer.

Nå skal altså saken tas opp i et teams-møte i Sortland formannskap på fredag, for en endelige avgjørelse.