Får ikke flytte inn

Beboere i tredje blokk på Kjempenhøy må vente med å flytte inn til byggearbeidene er kommet lenger. Kommunen mener sikkerheten og klargjøring ikke er kommet langt nok.

Blokk 3 til venstre i bildet er snart klar, men en del arbeid gjenstår får noen kan flytte inn.

Steinsvik Hus søkt for tre uker siden om «midlertidig brukstillatelse» for sin tredje og største blokk på Kjempenhøy.

En slik tillatelse må foreligge før noen kan flytte inn og ta leilighetene i bruk.

Sortland kommune mener imidlertid at det er for mange ting som ikke er ferdig ennå, at man ikke vil gi grønt lys ennå.

Kommunen var på befaring i månedsskiftet og så da med selvsyn at en god del arbeid gjenstår.

Noe av dette går direkte på sikkerhet, som rekkverk på innvendige trapper, og da kan man ikke si OK til innflytting.

Steinsvik Hus og Entreprenør AS har dessuten lovet å gjøre ferdig uteområdet, etter konflikten med parkeringskjelleren.

Parkeringen ble bygget alt for stor og for høy, i forhold til det som var søkt og godkjent.

Etter lange forhandlinger ble det enighet om å la p-plassene stå, og i stedet gjøre tilpasninger utendørs.

En av disse lovede endringene er bygging av en stor «elefanttrapp», mot Sjøgata.

Dette er imidlertid bare kommet halvveis og er langt fra ferdig slik Steinsvik lovet.

Fem etasjer over P-kjelleren gjør at «blokk 3» på Kjempenhøy lever opp til navnet.

Bygningsmyndighet, kommunearkitekt og branningeniør gjennomførte befaring og oppdaget at boligblokk BBB1 var sperret av grunnet sikkerhetshensyn.

Boligblokkens trapp mangler på nåværende tidspunkt rekkverk, og det var følgende ikke trygt å bevege seg inn i boligblokken.

Befaringen viste også at elefanttrapp, sikksakk-rampe og trapp ved utvendig heis ikke var ferdigstilt i samsvar med egen fremdriftsplan.

Beplantning og trær var heller ikke opparbeidet, iht. godkjent utenomhusplan.

– Bygningsmyndighet finner det betenkelig at søker bevisst eller ubevisst har villedet kommunen ved innsending av søknad om midlertidig brukstillatelse, skriver enhetsleder Kato Lund i brev til Steinsvik Hus.

Det har hele tiden vært en forutsetning at utearealer, lekearealer og sykkelparkering skal være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse.

Uteområder fremstår på nåværende tidspunkt som et anleggsområde, påpeker Kato Lund.

Sortland Brann og Redning påpeker også at oppstillingsplasser for liftbil ikke er klargjort, og dermed er ikke brannsikkerheten ivaretatt.

Steinsvik Hus og Entreprenør AS må dermed jobbe videre med «blokk 3», før man kan slippe inn nye leieboere.

Leilighetene ligger allerede ute for salg, så både utbygger og kjøpere vil nok gjerne ha klarsignal på bygget snarest mulig.