Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Klart for andre boller

«Vesteraalens Hermetikkfabrikk» har hatt sin velkjente logo og design i hundre år, men nå kommer en ny versjon. Den grønne ikon-boksen for fiskeboller blir imidlertid ikke endret.

Nytt bygg står snart klart i Sortland havn og ny logo er klar. «Hermetikken» skal heretter bli markedsført som «Vesteraalens», der man ikke lenger bare fokuserer på hermetiske varer. Bildet viser gammel logo oppe til venstre, mens ny logo er til høyre. Hermetiske fiskeboller beholder gammelt design, og dette følges også for suppebollene.

-Den tradisjonsrike boksen med fiskeboller, som er grønn og hvit, er en helt unikt varemerke i seg selv. Den vil vi selvsagt ikke endre på. Fiskebollene fra «Vesterålens» vil bli å finne i butikkhyllene også i årene fremover, slår direktør Viktor Johnsen fast overfor Vesterålnytt.

-Vi vil i fremtiden markedsføre oss under navnet «Vesteraalens» og dermed er den nye logoen forenklet til bare bokstaven V. Nye nettsider er også på plass nå. Når den nye fabrikken kommer i bruk lanserer vi produkt som ikke blir i hermetikkboks. Allerede i januar kommer de nye suppebollene på boks, som et alternativ til de vanlige fiskebollene.

Byggingen av fabrikken går etter planen og om et års tid kan vi begynne å flytte maskiner over fra de gamle lokalene. Deretter vil vi starte på byggetrinn to, med et nytt besøkssenter. Vi vil da kunne tilby enkle matretter og et utsalgssted for ferske fiskeprodukter i besøkssenteret, forteller Viktor Johnsen. De nye nettsidene til «Vesteraalens» kan du se her.

I 2009 ble selskapet overtatt av dagens aksjonærer og selskapets navn ble endret fra Vesterålens Hermetikkfabrikk AS til Vesteraalens AS. Navneendringen synliggjør endringen i strategien fra produsent av hermetiske fiskeboller til aktiv deltager i hele verdikjeden fra fiske, via produksjon til salg av høykvalitets fiskeprodukter og marine ingredienser til det nasjonale og internasjonale markedet. Med denne navneendringen har Vesteraalens tatt tilbake den opprinnelige skrivemåten, samtidig som begrensningen knyttet til hermetikk er borte.

Vesteraalens historie går tilbake til den 19. april 1912, da AS Vesteraalens Hermetikfabrik ble stiftet på Sortland i Vesterålen. Det var den lokale gårdeier Georg Ellingsen som sto bak og han var også hovedeier i starten. Som følge av sin lokalisering med god tilgang på fersk fisk, fikk selskapet snart godt renommé for sin fiskehermetikk. Vesteraalens er i dag mest kjent for den ikoniske grønne boksen med Vesteraalens Fiskeboller og regnes som en «nasjonalskatt», med fast innslag på middagsbordet til nordmenn i over 100 år.