Litt skuffet over julegave

Inge Berg har på en måte fått verdens største julegave. Den er 430 meter lang, grønn av farge og skal flyte i sjøen. Men likevel er man litt skuffet, etter å ha lest bruksanvisningen …

Erna Solberg, Inge Berg og Kjell B. Freiberg har gledet seg over lakseeventyret på Børøya tidligere, og gjør det sikkert igjen. Fiskeridirektoratet gav i går grønt lys for en»Havfarm» med 10 konsesjoner. Et slikt fartøy vil koste vel 800 millioner å bygge (obs: bildet er en redaksjonell montasje av to motiv).

Lakseoppdrett går inn i en ny tidsalder når de nye gigantiske anleggene kommer i sjøen. Flere ulike modeller for fremtidens industrielle oppdrett er lansert, og torsdag 22. desember fikk Nordlaks AS innvilget tilsagn om inntil 10 såkalte utviklingstillatelser. Dermed kan man trolig bygge sin første «Havfarm». Dette blir de nye flytende oppdrettene som Nordlaks vil ha utenfor Vesterålen. Fartøyene blir 430 meter lange og blir dermed noe av de aller største som flyter i sjøen, faktisk 70 meter lengre enn verdens største cruiseskip. Prislapp ca 800 millioner pr fartøy.

-Nordlaks ønsker å utvikle fremtidens havbruksnæring. Havfarmene er en viktig del av vår løsning for hvordan havbruksnæringen skal utvikle seg på en bærekraftig måte, og vi vil jobbe videre for å realisere disse planene, sier konsernsjef Inge Berg i Nordlaks, i en pressemelding.

Nordlaks har søkt om 39 utviklingstillatelser for å bygge tre Havfarmer. Hver av disse Havfarmene er unike i den forstand at de kan åpne ulike sjøarealer for fremtidig havbruk. Fiskeridirektoratet har gitt tilsagn om ti av de 13 konsesjonene som er rammen for én Havfarm. Vedtaket om tilsagn på mindre biomasse enn konstruksjonens kapasitet endrer på forutsetningene for det arbeidet som er gjort i prosjektet til nå.

-Tilsagnsbrevet er komplisert og omfattende. Det samme er de økonomiske og ikke minst tekniske forutsetningene i prosjektet. Nå må vi bruke julen til å sette oss grundig inn i vedtaket og vurdere forutsetningene det bygger på, før vi beslutter veien videre, avslutter Berg.

Dermed fikk man altså den julegaven som Nordlaks håpet på, men innholdet var litt endret i forhold til det man egentlig ønsket seg. En Havfarm kan egentlig romme 10.000 tonn laks maksimalt, som ville tilsvare 13 tillatelser à 780 tonn. Nå fikk man 10 tillatelser og det betyr 7.800 tonn maksimalt. Fiskeridirektoratet viser til at det ikke finnes konsesjoner i Norge med biomasse på over 10.000 tonn, og dermed ville man heller ikke gå så høyt for Nordlaks.

Søknaden fra Nordlaks sier også at man trolig må heve fartøyet ved urolig sjø, og at det da ikke blir plass til like mye fisk som man kan ha ved maks utnyttelse. Fiskeridirektoratet sier derfor at tildelingen nå er i tråd med dette, og dermed egnet for å teste ut den første av de planlagte havfarmene. Fiskeridirektoratet legger til grunn at ti tillatelser vil være tilstrekkelig til å foreta utprøving av konseptet i kommersiell skala. Dette representerer en vesentlig lokalitetsbiomasse og vil muliggjøre uttesting av samtlige av merdene med stor biomasse, men på et nivå som tillater heving av anlegget, skriver man i tilsagnet.

Hadsel kommune har allerede godkjent plassering av den første havfarmen til Nordlaks. Den skal ligge sørvest for Melbu, men ikke så langt fra land som først antydet.