Endelig sluttstrek

Bostyrer Sigve Berg mener det ikke skjedde noen lovstridige forhold omkring prosjektet Blåbyen Hotell. Han vil nå ha endelig sluttstrek for konkursboet, to år etter at fadesen var et faktum.

Slik skulle Blåbyen Hotell bli, nesten vegg i vegg med Kulturfabrikken på Sortland. Slik gikk det ikke, av flere årsaker, men det er ingen ting av dette som var lovstridig, ifølge bostyrer.

Da firmaet Blåbyen Hotell as drev kafeen i Kulturfabrikken ble det antydet et underslag på 100.000 kroner. Saken ble anmeldt til politiet og det ble hyret inn revisorer og gjennomført kontroller. Dette har ikke avdekket konkrete mistanker og politiet har derfor henlagt saken. Bostyrer Sigve Berg fastslår at man ikke lenger har grunn til mistenke noen for underslag, men må avskrive det savnede beløpet som en årsak i rot og sviktende rutiner.

Blåbyen Hotell as var et av selskapene i gruppen omkring Blåbyen Invest, som gikk konkurs ved utgangen av 2014 og i januar 2015. Advokat Sigve Hansen ble oppnevnt som bostyrer for alle disse konkursene, der Sortland kommune var den desidert største fordringshaveren. Advokaten har jobbet med saken siden dette og kommunen har også vært inne i bildet med flere vurderinger. Nå er det altså gått 2 år, og bostyrer foreslår at man setter endelig sluttstrek.

Årsakene til konkursen i de ulike selskapene henger nøye sammen. Det ble problem med å fremskaffe nødvendig finansiering da kravet om egenkapital fra bankene ikke var mulig å oppfylle. Antatte byggekostnader for Blåbyen Hotell ble vesentlig høyere enn det som først var budsjettert. Det ble dessuten betydelig høyere husleie i Kulturfabrikkken og mye høyere kostnad på utenomhusarbeider enn det som var forutsatt i budsjett.

Da disse selskapene ble slått konkurs, var det svært lite penger igjen. Kafeen hadde 200.000 kr på konto og eide noe utstyr. Utstyret ble solgt til Sortland kommune for 170.000 kr, da man overtok kafedriften. Pengene på konto er gått med til selve bobehandlingen. NAVs lønnsgaranti har dekket kravet om lønn for 7 ansatte med vel 100.000 kroner. Tomta der hotellet skulle bygges ble overtatt av Sortland kommune, som en motregning på ubetalte krav på vel 15 millioner.

Om det ikke er dukket opp nye moment i løpet av jula, vil Vesterålen tingrett avslutte alle sakene nå rett over nyttår, slik at det blir en endelig sluttstrek. «Intet straffbart» er konklusjonen til bostyrer, og dermed blir det ingen reaksjoner mot noen i ledelse, styre eller ansatte i de 4 selskapene som vi snakker om her; Blåbyen Invest as, Blåbyen Hotell as, Blåbyen Hotell Eiendom og Investerålen as.