Erstatning for alko-kutt

Sortland kommune har ikke oppgitt noen grunn for at man først nektet Baren Første as ny skjenkebevilling og etter klage endret dette og innvilget løyve. Selskapets advokat, Ola Øraker, fremmer derfor erstatningskrav mot kommunen på 164.000 kroner. -Det tas til etterretning at Sortland kommune ikke forholder seg til forvaltningslovens krav. Som følge av mangel på begrunnelse, legges det til grunn at den begrunnelse som er gitt for klagen er tatt til følge. Det konstateres at kommunens vedtak var et resultat av rettsstridig myndighetsutøvelse fra kommunens side, og det foreligger derfor ansvarsgrunnlag for kravet, skriver advokaten i sitt brev til kommunen. Selskapet mistet en måneds drift og måtte permittere ansatte. Dessuten ble 1.000 liter øl tømt ut, da det gitt ut på dato. Dette hadde en verdi på 50.000 kr. Selskapet går med overskudd og krever også dekket en tolvdel av dette, med 30.000 kr. I media har Baren Første oppgitt at man benyttet tiden uten skjenkebevilling til en større oppussing av lokalene. Likevel mener man kommunen skal dekke en måneds husleie med kr 16.000,-. Samlet krav er nå 164.000 kr som selskapet mener Sortland kommune må betale for å tatt fra dem skjenkebevillingen urettmessig i en måned.