Kan tjene 25 millioner

Kommunen solgte tomta på Lapphaugen for 15 millioner og får nå tilbud om å kjøpe tilbake stein fra tomta for 40 millioner. Kjøperen kan sitte igjen med «gratis» tomt og 25 millioner i pluss.

Midt på bildet er den aktuelle tomta som kommunen har solgt og der SE-gruppen vil sprenge ut stein for flere titalls millioner (arkivfoto).

I et brev fra SE-gruppen tilbyr man Sortland kommune å kjøpe fyllmasser fra Lapphaugen til den nye delen av Vestmarka industrifelt. For 380.000 kubikk lyder prislappen 40,8 millioner kroner.

Det litt pussige her er at tilbyderen er den samme som nylig kjøpte tomta fra Sortland kommune for 15 millioner. Handelen er faktisk ikke helt klarert, ettersom naboer har anket salget til Fylkesmannen i Nordland.

Dersom tomtekjøpet blir stadfestet og gjennomført, får SE-gruppen overta 60 mål av Lapphaugen for 15 millioner kroner, slik det alt er godkjent av Sortlands lokalpolitikere.

Samtidig jobber kommunen med å tilrettelegge et nytt industrifelt, bare et steinkast unna. Her trenger man store fyllmasser for å lage nye tomter til lokale bedrifter i Vestmarka. Mye myrjord skal skiftes ut med steinfylling.

Dersom kommunen nå takker ja til tilbudet fra SE-gruppen om 380.000 kubikk utsprengt steinmasser fra Lapphaugen, så må altså kommunen – som inntil nylig selv eide nettopp Lapphaugen – betale 40,8 millioner.

Regnestykket her er imidlertid ikke helt entydig. Kommunen solgte egentlig tomta på 60 mål for kun 7,25 millioner, men tok dessuten 7,75 millioner for «teknisk infrastruktur» i området. Til sammen altså 15 millioner.

På den annen side skal SE-gruppen levere fyllmassene direkte i de planlagte industritomtene, etter at kommunen har sørget for utgraving av myrområdet. Det påløper selvsagt derfor også noen kostnader for SE-gruppen.

Uansett ser det ut til å bli en meget lønnsom handel for SE-gruppen, som kjøper tomta for 15 millioner og får solgt stein tilbake til kommunen for 40 millioner. Dermed sitter man igjen med 25 millioner og en tilnærmet gratis tomt på 60 mål.

Lapphaugen vil imidlertid gi langt mer steinmasser når hele tomta der er sprengt ut. Også disse fyllmassene kan selges lokalt, dersom ikke SE-gruppen velger å fylle ut sine egne eiendommer ved sjøen på Selnes.

Politikerne valgte å se bort fra taksten som ingeniør Asle Thomassen la frem, der han vurderte verdien av tomta på Lapphaugen til det dobbelte. Hadde man fulgt hans råd ville kommunen kanskje fått 7,5 millioner mer for tomta.

Har du kommentarer eller opplysninger til denne saken, kan du sende en epost til Vesterålnytt. Send din melding til red@vny.no og vi følger opp med en ny artikkel om det er informasjon som bør bli offentlig kjent.