Just vil bli næringssjef

Ni søkere har meldt seg til jobben som ny næringssjef i Sortland, og kanskje fremst blant disse er tidligere rådmann i Øksnes, Just Hjalmar Johansen (60), som fratrådte der i fjor.

Tidligere rådmann i Øksnes kommune, Just Hjalmar Johansen, bor i Sortland og har søkt jobben som ny næringssjef her (foto: Øksnes kommune).

Opprinnelig hadde 10 personer søkt på stillingen, men en av disse trakk seg i innledende fase. Det er dermed 9 som står igjen, når søkerlisten nå blir gjennomgått og satt opp for videre intervju og innstilling. Alle disse er menn.

Sortland fikk ny næringssjef i fjor da Håvard Hamansen Wallstad begynte i jobben 1. september. Etter få måneder varslet han imidlertid ønske om å fratre, da han ble tilbudt en stilling som partner hos Jobzone Hålogaland. Dette er et bemanningsbyrå som driver en lang rekke tjenester, særlig rettet mot næringslivet i Ofoten, Vesterålen og Lofoten. Wallstad er nå allerede sluttet i Sortland kommune.

To av søkerne har bedt om at navnet ikke blir offentlig, og dette er en mann på 31 år og en på 49. Årsak til at navnet blir skjult, er ofte at vedkommende sitter i en stilling som gjør det uheldig å offentliggjøre navnet. Omtale i media kan slå negativt ut for vedkommende, som jo slett ikke er sikret å få jobben.

Studenten Vebjørn Hobbesland (23) fra Flekkefjord har også søkt stillingen, men er kanskje ikke den mest sannsynlige kandidaten. Maroun Abou Zeid (25) fra Sortland er kanskje heller ikke det, sett i forhold til CV hos de andre søkerne. Zeid er opprinnelig fra Libanon, men er flyttet til Sortland.

I tillegg til ex-rådmann Just H. Johansen, så er næringssjef Jan Håvard Selseng (52) fra Nesna en mulig kandidat. Selseng har en imponerende CV. Han har vært næringssjef i Stjørdal kommune i 8 år og landbrukssjef i Hemnes. Han vært innen Landbruksdepartementet og prosjektleder i Nordland fylkeskommune. Han har dessuten vært engasjert i sykkelrittet Artic race of Norway.

En annen kandidat  er seniorrådgiver Edmund Mikkelsen (51) fra Kviby i Finnmark. Mikkelsen er bedriftsrådgiver for konsulentselskapet Noodt & Reiding i Alta og har tidligere jobbet for Kunnskapsparken Origo AS.

Av lokale navn er Terje Pettersen (51) en av søkerne. Han har vært forsikringsrådgiver hos Vardia i flere år, og før det opplysningen 1881. Pettersen er også kjent som leder av LO i Vesterålen.

Victor Nicolaisen (48) fra Gullesfjord har studert økonomi og prosjektledelse ved UiT, Norges arkitiske universitet i Harstad. Utdanningsmessig skulle han dermed ha den riktige bakgrunnen for å bli næringssjef.

Sortland kommune har dermed fått en fin liste med aktuelle kandidater og her burde være flere navn som er aktuelle for å ta over den ledige stillingen etter Håvard H. Wallstad. Det er rådmann Randi Gregersen som ansetter den nye næringssjefen, ettersom vedkommende vil gå inn i hennes lederstab.