Toine i MDG-styret

Toine C. Sannes ble lørdag valgt inn i sentralstyret for MDG, Miljøpartiet de grønne. Valgkomiteen fremhever at hun er en kapasitet som vil løfte partiet i regionen. -Jeg er stolt og glad over å ha blitt valgt inn i sentralstyret i landets viktigste og grønneste parti. Jeg ser frem til vise frem den gode kystpolitikken og løfte De Grønne svært gode distriktspolitikk i valgkampen, er hennes kommentar.

Toine Sannes er opprinnelig fra Øksnes, men bor i Sortland. Hun har hatt lederjobber i Fretex og Hadsel ASVO. Nå stiler hun som førstekandidat på valglisten for MDG i Nordland og håper på en plass på Stortinget fra høsten av.

Sammen med andre utsendte fra nord fikk hun endret flere forslag til vedtak på landsmøtet hos MDG. Blant annet var det foreslått at partiet skulle vedta forbud mot hvalfangst og selfangst. Disse forslagene falt, da flertallet fulgte oppfordringen fra blant andre Toine Sannes.

-Det vil for oss i nord, være vanskelig å argumentere i landsdelen for at jakt på vågehval skal være forbudt, mens annen jakt på for eksempel elg og hjort skal være tillatt. Vågehvalen er ikke en truet art, og jeg håper at landsmøtet avviser endringsforslaget som tar til ordet for at Miljøpartiet De Grønne skal forby høsting av en bærekraftig, viltlevende ressurs.

Vi lever tett på naturen i nord, vi lever av havet, vi spiser av det havet gir oss og vi er opptatt av dyrs velferd både på land og i havet, lød innlegget fra Toine Sannes på møtet. Dermed vil altså ikke MDG gå inn for forbud mot sel- og hvalfangst, slik det var foreslått fra andre deler av landet.