Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

17 millioner til Fiskebøl

Regjeringen legger 17 millioner kroner på bordet i år til det nye oljevern- og miljøsenteret, som skal bygges opp på Fiskebøl og i Svolvær. Dette skal bli et forvaltningsorgan med særlige fullmakter.

-Det blir opp til senteret selv å bygge opp dette, og bare fantasien setter grenser for hvor stort dette kan bli. Man kan også tenke seg at senteret samarbeider med andre aktører som bidrar finansielt til prosjekter for å styrke hele klodens behov for oljevern og renere verdenshav, blant annet det å fjerne årsakene til plastforsøplingen av verdenshavene, og rydde opp i allerede synder som er begått,  sier statsminister Erna Solberg til Lofotposten.

-Det internasjonale aspektet i dette arbeidet ser jeg ingen yttergrense for, så beslutningen regjeringen nå har tatt med å opprette miljøsenteret, har uante muligheter til å sette Norge på verdenskartet. Størrelsen på senteret vil komme an på hvor gode de er til å knytte til seg partnere, samt lage gode prosjekter. Dette vil avgjøre hvilken størrelse Miljøsenteret får etter hvert.

Prosjekter vil kunne utløse forsknings- og utviklingsmidler, og de kan utføre oppdrag på vegne av andre. Utviklingen ligger nå i hendene på dem som skal ansettes og bygge opp dette oljevern- og miljøsenteret, sier statsminister Erna Solberg til Lofotposten.

Det nye senteret skal arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling.