I front for miljøet

Ingrid Skjoldvær fra Sortland er gjenvalgt som leder for Natur og ungdom. Hun trekker frem kampen mot olje i Vesterålen og Lofoten som den aller viktigste nå og vil selv står i front her.

Landsmøtet til Natur og Ungdom gjenvalgte Ingrid Skjoldvær (23) som leder for organisasjonen. Sortlendingen trekker frem oljesaken i LoVeSe som en av de viktigste (Foto: Natur og ungdom).

-Det fins ikke noe kompromiss for framtida vår! Dette er våre mest verdifulle og sårbare havområder, og gir oss tusener av fornybare arbeidsplasser i fiskeri og reiseliv. Etter 15 år med kunnskapsinnhenting tilsier alle miljøfaglige råd at olja i disse områdene må bli i bakken. Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet må droppe oljeskylappene og gi oss et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja en gang for alle, sa Ingrid Skjoldvær da hun var gjenvalgt som leder av NU.

Som Vesterålnytt har skrevet i flere artikler, så tyder mye på at oljesaken for LoVeSe kommer til å blir årets mest debatterte. Her er det sterke meninger. Skjoldvær har tidligere vært i Bellona og jobbet nettopp med olje-sakene.

Ingrid Skjoldvær er 23 år og kommer fra Sortland. Hun har ledet de 7.000 medlemmene i Natur og Ungdom gjennom et 2016 med mange små og store aksjoner. Den mest omtalte saken er aksjonen fra NU mot dumping av gruveslam i Førdefjorden. NUs 10 aksjonister stanset arbeidet på Engebøfjellet i noen dager. Aksjonistene ble anmeldt og før jul kom dommen om bot på 12 000 kr per aksjon, i tillegg til saksomkostninger. Flere av de domfelte hadde gjennomført to aksjoner og dermed er idømt bøter på totalt 24 000 kroner.

-At vi blir idømt store bøter i forsøk på å hindre et sterkt kritisert og forurensende gruveprosjekt er trist. Vi anser Nordic minings gruveprosjekt som miljøkriminalitet, vi vil stoppe prosjektet hvor myndighetene har sviktet, sier Ingrid Skjoldvær.

Natur og Ungdom har 70 lokallag og ca 7.000 medlemmer. Oganisasjonen kan i 2017 feire 50 års jubileum. -Når vi ser tilbake så er det mange miljøsaker som ikke hadde sett ut slik de gjør i dag hadde det ikke vært for Natur og Ungdom og vår utrettelige innsats for miljøet. I 2017 feirer vi 50 år. La oss gjøre det til et år med nye seire, sa Skjoldvær til landsmøtet.

Landsmøtet gjenvalgte ellers Gaute Eiterjord (21) fra Stavanger som 1. nestleder og Magnus Storvoll Strømseth (21) fra Tromsø som 2. nestleder.