Hold smitteråd i ferien

Sommer, ferie og turister må ikke få korona til å blusse opp i sommer. Alle må følge rådene om smittevern også nå, slik at man beholder kontroll gjennom ferietiden, er oppfordringen.

-Følg rådene om smittevern, oppfordrer Monica A. Iveland (t.v.), fungerende fylkesmann i Nordland og Heidi Kløkstad, politimester i Nordland

– Vi forstår at folk er bekymret for smittespredning nå når landet gradvis åpner opp igjen, men om alle forholder seg til gjeldende smittevernråd så bidrar vi til å holde kontroll over situasjonen med smitte i Nordland.

-Vask hendene, hold avstand, unngå større forsamlinger og isolere deg dersom du er syk.

Dette er det klare budskapet fra fungerende fylkesmann i Nordland, Monica A. Iveland og politimesteren i Nordland, Heidi Kløkstad.

Turistsesongen er godt i gang, og mange kommuner har uttrykt bekymring knyttet til at landet nå gradvis åpner opp igjen for innreise.

Helsedirektoratet utarbeider nå informasjon på norsk og engelsk som er spesielt rettet mot turister om regelverk, smittevern, testing og karanteneregler. Det skal også opprettes en egen SMS-varsling til alle utlendinger som krysser grensene.

– Vi bidrar til at denne informasjonen blir distribuert ut til kommunene og gjort tilgjengelig for blant annet reiselivsnæringen. Det er også viktig at alle med symptomer eller nærkontakt med smittede skal testes. Dette er gratis og avtales med legevakt på telefon 116117, sier fungerende fylkesmann Monica A. Iveland.

Fra 1. juli innførte regjeringen endringer i innreiserestriksjonene og fra 15. juli forventes det at regjeringen kommer med ytterligere lempinger i regelverket. Det er nå et økende antall unntak fra det generelle innreiseforbudet. Alle som kommer inn til Norge vil være omfattet av gjeldende regler om karantene og nasjonale smittevernråd.

– Grensen er i utgangspunktet stengt for turisme, men det er gjort en rekke unntak. Politiet har kontroll på grensen, men vi har ikke ressurser til å være der hele døgnet. I tillegg til stasjonære kontroller gjennomføres det også stikkontroller. Det er viktig å understreke at det med noen unntak er karanteneplikt for de som kommer til Norge, forklarer politimester i Nordland, Heidi Kløkstad.

Kløkstad opplyser at Politiet følger regjeringens strategi om en tillitsbasert tilnærming under grensekontroll.

– Hver enkelt av oss er ansvarlig for å følge smitteverntiltakene. Politiet følger opp med informasjon, råd og veiledning til publikum. Utlendinger som ikke omfattes av unntakene blir stoppet på grensen, mens øvrige får passere med informasjon om karanteneplikt. Velger du å passere grensen når politiet ikke er tilstede så er du likevel forpliktet til å følge smitteverntiltakene, sier politimesteren.