Flere er i arbeid

Arbeidslivet begynner å vende tilbake til normalen igjen både i Nordland og lokalt i Vesterålen. Flere er kommet i jobb, men fortsatt er det over tusen lokalt som ønsker seg ny stilling.

Mørkeblå felt viser høy ledighet og både Hadsel, Sortland og Øksnes er skravert slik nå (foto: NAV).

Fortsatt er det langt flere uten jobb nå ved inngangen til juli, enn det var på samme tid i fjor. Krisen etter koronatiltakene gjør seg fortsatt sterkt gjeldende i arbeidsmarkedet, også lokalt.

Vesterålen har nå 542 personer er helt uten jobb og det er 546 som ønsker seg større stillingsbrøk enn de har nå. Til sammen er det altså 1.088 som kunne tenke seg en heltidsjobb.

Permitteringene er ikke gått tilbake til normalen heller, og det ser man særlig i Sortland og Hadsel der det er henholdsvis 187 og 140 som er permittert nå. Disse er altså ikke sagt opp, men de har likevel ingen jobb å gå til.

Tallene for Nordland fylke som helhet er imidlertid ganske mye bedre enn tidligere i vår. Ved utgangen av juni 2020 var det 4 173 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 3,4 prosent. I mai var arbeidsledigheten 4,9 prosent.

I tillegg til de helt ledige var 4 428 registrert som delvis ledige i Nordland i juni. Det er en nedgang på 1 486 delvis ledige fra utgangen av mai, mens antall helt ledige har hatt en nedgang på 1 871 fra forrige måned.

Ser vi tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det nå 1 749 flere helt ledige enn ved utgangen av februar, og 3 179 flere delvis ledige.

I juni 2019 var ledigheten i Nordland på 1,8 prosent (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken). Økningen fra i fjor utgjør 89 prosent.

Vel 30 prosent av nye arbeidssøkere i juni oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

Landets ledighet er på 4,8 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 135 988 personer som er helt ledige. For landet utgjør økningen 126 prosent fra samme måned i fjor.

Oslo har den høyeste ledigheten i landet med 6,5 prosent, mens Nordland med 3,4 prosent er fylket med lavest ledighet. Nordland har størst nedgang i ledigheten siden forrige måned, med 31 prosent, deretter følger Innlandet med 30 prosent nedgang.

– Den gledelige nedgangen i ledigheten fortsetter i Nordland. Den er nå mer enn halvert siden toppen i mars, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland.

– Vi har særlig fokus på å følge opp unge under 30 år som har et mer usikkert fotfeste i arbeidslivet og som vi ser er blitt spesielt berørt av situasjonen, sier Stavnes.