90.000 i promillebot

En mann fra Vesterålen er ilagt en bot på 90.000 kroner for å ha kjørt med promille i Harstad. Kjøreturen fra Kanebogen til sentrum endte med et krasj og etterspillet ble altså en saftig bot.

Kjøring med promille blir nå straffet med halvannen brutto månedlønn og det kan bli flere titusen for de som har god inntekt (illustrasjonsfoto).

Vesterålen tingrett behandlet saken nylig og her kom dommeren frem til at promillekjøringen skal straffes med tap av førerkort i 2 år, samt en bot tilsvarende 1,5 brutto månedslønn. Dette er blitt vanlig norm i norske domstoler for promillekjøring.

Hendelsen ligger et år bak i tid og mannen har erkjent hele forholdet. Han har også godtatt dommen fra tingretten, slik at han må betale inn 90.000 kroner til statskassen. Vedkommende har brutto månedslønn på 60.000 og dermed ble boten 90.000 kroner.

Politiet tok mannen med til test med blodprøve etter hendelsen og her avdekket man en promille på 2,17. Dommeren mener saken er alvorlig, selv om det ikke oppstod personskader.

-Kjøringen skjedde midt på dagen en torsdag over en distanse på ca. tre kilometer i Harstads mest trafikkerte gater. Kjøreturen endte med sammenstøt med annen bil i Harstad sentrum. Kjøringen hadde et betydelig farepotensiale.

Bilfører dømmes også til 30 dagers fengsel, men denne delen av straffen gjøres betinget. Dersom han ikke pådrar seg tilsvarende forhold de kommende to årene, så slipper han unna å sone.

Straffen for promillekjøring med promille over 1,2 skal i regelen være ubetinget fengsel varierende fra 21 til 30 dager avhengig av påvirkningsgraden og omstendigheter ved kjøringen.

Alkoholpåvirkningen med 2,17 i promille vurderes som svært høy. Mannen har samtykket til å gjennomføre spesielt program mot ruspåvirket kjøring og dermed blir fengselsstraffen gjort betinget.

Dommen lyder dessuten på tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på 24 måneder. Mannen må for gjenerverv av retten til å føre motorvogn avlegge ny full førerprøve.