Henger søppel på hjell

Hurtigruten har engasjert seg i strandrydding og arrangerer en dugnad på tirsdag der man ber både passasjerer og mannskap delta. Søppel man finner vil bli «kunst» på en fiskehjell.

Også passasjerene med Hurtigruten blir tirsdag utfordret til å delta i strandrydding. Denne gang skjer det ikke i Vesterålen, men ved Svolvær tar man et tak (foto: Hurtigruten/Ørjan Bertelsen).

«Kystens riksveg nr 1» vil gjerne vise at selskapet tar standpunkt til problemet med plast og forurensning langs kysten. Tirsdag håper direktør Daniel Skjeldam at over 1.000 personer vil være i sving med rydding.

– En ting er søppelet vi rydder fra strand til strand. Det viktigste bidraget på tirsdag er å sette fokus på problemet, øke bevisstheten rundt det som er i ferd med å skje, og vise at alle kan være med på å gjøre en forskjell, sier Skjeldam.

Søppelet som blir samlet inn på strandryddedagen blir tatt med om bord i hvert enkelt skip, og fraktet til Svolvær i Lofoten. Hurtigruten og kunstneren Lise Wulff har fått støtte fra Miljødirektoratet til et svært spesielt prosjekt, der søppelet som blir samlet inn under dugnaden skal bli til en kunstinstallasjon.

Etter hvert som hurtigruteskipene som var med på dugnaden ankommer Svolvær i løpet av de neste to ukene, vil en tom fiskehjell gradvis bli fylt med plast og annet marint søppel samlet inn av Hurtigrutens gjester og mannskap.

– Det er et sterkt og tydelig symbol på hvordan plast fyller opp havene på bekostning av fisken, sier Skjeldam (foto). Når kunstinstallasjonen tas ned, vil søppelet bli levert til gjenvinning.

– Plastforurensing er en av de alvorligste truslene mot verdenshavet. Vi i Hurtigruten vil gjøre alt vi kan for å bevare havene for fremtidige generasjoner. Strandryddedagen et lite, men viktig, skritt i riktig retning, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten. Han vil selv rydde strender i Bodø-området, sammen med mannskap og gjester fra MS Spitsbergen.

Plastforurensning blir en stadig mer alvorlig trussel for verdenshavene. Tall fra World Economic Forum viser den skremmende realiteten: Hvis utviklingen vi ser i dag fortsetter, vil det i 2050 være mer plastsøppel enn fisk i havet.

Denne utviklingen er også selve bakgrunnen for prosjektet.

Hurtigruten har også opprettet Hurtigruten Foundation som støtter grasrotprosjekter i områdene hvor selskapet seiler. Støtten går til prosjekter som hjelper miljøet, forbedrer folkehelsen eller som på andre måter gjør en positiv forskjell lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Skjeldam oppfordrer organisasjoner med gode prosjekter til å søke.