Havvind også i nord

Planene om store felt med vindturbiner til havs er nå konkretisert. Også i nord kan det komme utbygginger, som delvis dekker områder som er definert som ekstra sårbare for livet i havet.

Rosa felt er tiltenkt havvind i nær fremtid, ifølge energiminsiter Terje Aasland (foto: collage).

Omkring Vesterålen, Lofoten og Senja er det ikke satt av felt som skal bygges ut til havvind.

Utenfor Helgeland og Finnmark er det imidlertid flere område som kan være aktuelle.

— Regjeringen har som mål å tildele arealer for 30 000 MW havvind innen 2040.

Det tilsvarer nesten like mye kraftproduksjon som det norske vannkraftsystemet i dag.

NVEs arbeid med å identifisere nye områder gir et godt kunnskapsgrunnlag for den viktige diskusjonen om hvilke arealer vi kan bygge ut på en måte som ivaretar andre viktige samfunnshensyn, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide, er svært fornøyd med at Ytre Helgeland er et av de største av 20 områder som ifølge NVE kan bygges ut.

– På samme måt som da olje-feltene ble bygget ut, er det viktig å være med fra starten.

Det er helt avgjørende for hvor store ringvirkninger vi kan få i Nordland, sier fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide.

– Vi har vært tett på prosessen, seier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Norge har store havområder i forhold til størrelsen på landarealet, men likevel er det trangt om plassen mange steder på havet og langs kysten.

Vi mener vi har fått gjennomslag for mange av våre innspill i prosessen.

De aller fleste av områdene som nå er foreslått ligger utenfor de viktigste fiskeområdene, seier Bakke-Jensen.

Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord er per i dag de to eneste områdene som er åpnet for fornybar kraftproduksjon til havs.

Før flere områder kan lyses ut, må konsekvenser utredes for de aktuelle feltene.

Havvind vil neppe være lønnsomt med strømpris under 50 øre.

Det er antydet at staten vil garantere for strømpris på minimum 66 øre, når utbygging skal skje.

Selskapene som bygger ut havvind vil dermed kunne få mange milliarder i støtte fra statskassen.

Om dette også vil påvirke strømprisene generelt i Norge, er fortsatt helt uvisst.