Uro om Bø-sjef

Kommunestyret i Bø har i et ekstraordinært møte i dag vedtatt å suspendere kommunedirektør Gunnstein Flø Rasmussen.

Kommunedirektøren er øverste sjef for alle ansatte i de kommunale etatene i Bø.

Det er kun kommunestyret som formelt står over ham, og kan tilsette og avsette direktøren.

Rasmussen er altså ikke sagt opp, men suspendert midlertidig.

– Jeg beklager at det ble nødvendig å vedta suspensjon, sier ordfører Sture Pedersen.

Han sier at det ikke vil bli gitt ytterligere informasjon om årsakene til suspensjonen, men at kommunestyret – om nødvendig – vil bli innkalt til nye møter.

Kine Johnsen, til daglig kultur- og næringssjef i Bø, er kommunedirektørens stedfortreder. Hun er i dag konstituert som kommunedirektør.

Til nettavisen VOL opplyser Sture Pedersen at noe av bakgrunnen skal være utfordringer med arbeidsmiljøet på en avdeling.

Dette har vært tatt opp tidligere, men forholdene har ikke bedret seg.

Ordføreren vil derfor «kjøpe seg litt tid» til man får undersøkt påstandene som er fremsatt.

Ifølge Bladet Vesterålen gjelder dette avdelingen for lønn og økonomi.