Havnesjefen fikk ikke støtte

Sortlands nye havnesjef, som bare har vært 3 måneder i jobben, fikk ikke støtte i havnestyret. Han sa nylig opp i protest mot styreleder, og oppsigelsen ble i dag godkjent, med styrelederens dobbeltstemme.

Geoffr havn

Snart ex-havnesjef Geoffrey Armstrong fikk en kort karriere i Sortland havn.

Havnestyret skal i utgangspunktet være et fagstyre, der politiske forhold har mindre betydning. Likevel er det slik at medlemmene er valgt av kommunestyret, og dermed er det helt klare linjer til de politiske partiene. Dette kom da også klart til syne i dag, da havnesjefens oppsigelse ble behandlet. De rødgrønne støtte lederen av havnestyret, mens de blå mente at man burde prøve nye forhandlinger for å holde på Armstrong. Havnesjefen hadde åpnet for å trekke oppsigelse, men satte betingelser og ville ha forhandlinger om dette. Det godtok ikke flertallet.

Ifølge Bladet Vesterålen ble avstemmingen slik at Grete Hjelle (AP) og Gunhild Stoltz (AP) stemte sammen med Karl Erling Nordlund (SP). Hans dobbeltstemme gav et flertall, mot stemmene fra Sivia Ovik (H), Einar Mårstad og John Hansen. Dermed har havnesjefen nå bare en arbeidsdag igjen og fratrer i morgen. Geoffrey Armstrong har altså vært meget kort tid i sjefsstolen i Sortland havn og er ennå i såkalt prøveperiode, i sitt arbeidsforhold. Han kan dermed fratre på kort varsel, slik hans egen oppsigelse tilsa. Silvia Ovik (H) var misfornøyd med styrets behandling av saken, og antydet at hun vil trekke seg fra styret.

Den konkrete bakgrunnen for striden og oppsigelsen skal være et møte mellom styreleder Nordlund og de ansatte, samt tillitsvalgt for Fagforbundet, Hanne Næss (sistnevnte er også datter av nylig avgåtte havnesjef Hugo Næss). Armstrong var ikke orientert om dette møtet og skal åpenbart ha oppfattet det som en mistillit mot ham selv. Tema for møtet var hans lederstil. Oppsigelsen skal ha kommet som en stor overraskelse.

Havnestyret forsøkte et innledende forhandlingsmøte med Armstrong, der Grete Hjelle og Silvia Ovik møtte. Her skal Armstrong ha fremsatt flere krav, med indirekte kritikk av havnestyrets leder, Karl Erling Nordlund. Likevel er det nok følgende formulering som har beseglet hans karriere på Sortland:  –Det er en forutsetning at styreleder for fremtiden henviser fagforeningene til havnesjefen, som håndterer spørsmål som måtte dukke opp. Dette var selvsagt helt umulig å godta for de rødgrønne representantene, som har nært forhold til fagbevegelsen. At styret og styreleder må kunne ha kontakt direkte med fagforeningene, er helt vanlig i dagens åpne samfunn – også i et havnestyre.

Kritikken mot styreleder går også langt i brevet fra Geoffrey Armstrong og vi kan sitere ett av punktene han betegner som en forutsetning for å fortsette, gjengitt på Blv.no: -At styreleder er åpen og ærlig i sin kommunikasjon med havnesjefen. Han avstår fra alle former for renkespil og konspirering bak havnesjefens rygg. Mer tydelig er det vel ikke mulig å kritisere noen, uten å si det direkte. Noe godt utgangspunkt for forhandling, dannet det heller ikke.

På denne bakgrunn må altså nå Sortland kommune ut på ny jakt etter en «avdelingsleder», allerede før man har besatt de andre ledige postene som teknisk sjef, næringssjef og rådmann. Havnesjefen leder et kommunalt foretak og er dermed ikke ansatt direkte i kommunen, men det er selvsagt nært forhold mellom Sortland Havn KF og rådhuset uansett.