Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Disputt internt i havnestyret

Etter at havnesjef Geoffrey Armstrong sa opp og styret i går valgte å stadfeste fratredelsen, så har det oppstått en heftig disputt. Tre av havnestyrets medlemmer sier nå at de ikke har tillit til leder Karl Erling Nordlund. Status for disse sakene er imidlertid fortsatt uklar.

KE Nordlund

Leder for styret i Sortland Havn KF, Karl Erling Nordlund (SP), kritiseres.

Havnesjef Geoffrey Arnstrong hadde bare vært vel 3 måneder i jobben før han sa opp i protest. Hans siste arbeidsdag skulle være i dag, men i går ombestemte han seg og godtok et muntlig tilbud om å fortsette likevel. Hva som ble sagt og gjort av hvem, på hvilket tidspunkt, ser nå ut til å bli en heftig disputt. Striden har også fått et helt klart politisk tilsnitt, men styrets flertall har altså protokollført at havnesjefen er fratrådt. Det ble avgjort med 3 mot 3 stemmer, der lederens dobbeltstemme avgjorde.

Silvia Ovik (H) er skarpest i sin kritikk av det som har skjedd. Til Bladet Vesterålen sier hun at saken bør til kontrollutvalget i kommunen og saksbehandlingen bør løftes opp til kommunestyret. -Selv har jeg trukket meg fra styret, for jeg kan ikke sitte i det, slik det er nå og slik denne saken blir håndtert, sier Ovik til avisen. Om dette betyr at hun ikke vil møte i havnestyrets fremtidige møter, eller om hun «stiller sin plass til disposisjon» (ønsker nyvalg), er litt uklart.

Også styremedlemmene John Hansen og Einar Mårstad fremmer sterk kritikk. -Nå skal saken løftes inn i kontrollutvalget, og den skal behandles der. I neste omgang må kommunestyret behandle saken. Behandlingen i disse to organene vil avgjøre hvorvidt vi kan fortsette i havnestyret, sier Hansen og Mårstad til Bladet Vesterålen. Heller ikke her er det klart om disse to trekker seg direkte fra styret, eller blir sittende og avventer videre oppfølging.

Saken nå er altså at havnesjefen først sa opp, så godtok styret dette, mens havnesjefen hadde ombestemt seg og vil fortsette. Styremedlemmet Silvia Ovik sa først at hun «ikke kan fortsette i styret» og senere at hun har trukket seg. Styremedlemmene Einar Mårstad og John Hansen sier de ikke kan fortsette i styret, men vil avvente behandling i kontrollkomiteen og kommunestyret. Havnesjefen selv sier i en epost han sendte ut etter styremøtet: – På denne bakgrunn aksepterer jeg styrets tilbud (vedtatt i møte 06.04.2016) om å fortsette i stillingen som havnesjef i henhold til gjeldende arbeidsavtale.

En ting er imidlertid helt sikkert: Vi har ikke hørt siste ord i denne saken. Den vil komme opp igjen, trolig både i havnestyret, kontrollutvalget og kommunestyret. Høyres Silvia Ovik utfordrer også ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) om å ta tak i saken.