Streng reaksjon mot grisebonde

Flere grisekadaver dumpet i fjæra, skitne dyr i fjøset og andre regelbrudd har medført kutt i produksjonsstøtten på 70.000 kr. I tillegg kommer gebyr på 12.000 og 10.000 i bot for en bonde i Vesterålen. Han vil nå avvikle grisebesetningen.

grisene

Griseholdet hos Sortland-bonden var ikke i henhold til regelverket og Mattilsynet fant flere feil (illustrasjonsfoto).

Det er Fylkesmannen i Nordland som har avgjort denne saken, etter at den har vært gjennom flere runder av saksbehandling. Sortland kommune innvilget først bonden fullt produksjonstilskudd, men dette ble altså overprøvd av fylket. I besetningen fant Mattilsynet mange skitne dyr og flere som var syke. Dette var ett av ankepunktene til Mattilsynet, som bonden unnlot å følge opp godt nok. I tillegg til dette ble det funnet flere kadaver i fjæra ved gården, som var dumpet der og hadde gått i forråtnelse. Sammen med dyrene lå det også store mengder søppel, som plast, bildekk og metallavfall. Et av dyrene var også delvis oppspist av åtsel.

Det er NRK Nordland som skriver om dette og at et annet punkt var transport av en drektig ku til slakteriet. Det er ikke tillatt, da fødselen kan starte under transport og påføre dyret ekstra lidelse. Først ila Mattilsynet her en bot på 17.000 kr, som etter klage ble redusert til 12.000,-. Regelbruddene fra bonden har dermed kostet ham 12.000 i gebyr, 70.000,- i tapt tilskudd og 10.000 kr i bot fra politiet. Til sammen 92.000 kr. Om noe av dette blir anket, er foreløpig uvisst.

grisekadaverne

Bildene her er tatt av Mattilsynet og viser de delvis forråtnede grisekadavrene i fjæra.

Mattilsynet forteller at forholdene bedret seg noe etter disse episodene, men bonden har oppgitt at han vil avvikle griseholdet i løpet av 2016. – Vi fikk tips fra publikum som reagerte på at det lå døde dyr i fjæra. I tillegg til at det ikke er spesielt estetisk, så kan dyrene bli liggende og spre smitte, sier seniorinspektør Karl Erik Birkeland i Mattilsynet til NRK Nordland. Man kunne dermed ikke unnlate å reagere og Fylkesmannen i Nordland har nå stadfestet Mattilsynets reaksjoner. At Sortland kommune først godkjent alt, uten trekk i produksjonstilskuddet, blir indirekte kritisert i vedtaket fra Fylkesmannen.