Dårlige v.g.skoler i Vesterålen

Norges 359 videregående skole har fått karakter i en ny «eksamen» der de er vurdert mot hverandre. Nordland kommer dårlig ut her, og i Lofoten og Vesterålen er Svolvær og Stokmarknes helt på bunn. Sortland er derimot et lite lyspunkt.

Sortland VGS HM Olsen

Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen (Ap), er overrasket over det dårlige resultatet for fylkets skoler. Sortland er et lite lyspunkt i nord.

Skolene er målt mot hverandre på flere områder. Man ser på frafall, hvor lang tid studentene bruker og hvilke karakterer man oppnår. Denne «eksamenen» har toppkarakter med 6, mens 1 er dårligste. Både Svolvær (Aust-Lofoten videregående skole) og Stokmarknes (Hadsel videregående skole) kommer altså ut med karakteren 1. Andøy vgs kommer litt bedre ut med karakteren 1,6, mens Leknes får 1,5.

Nord i fylket er det Narvik og Sortland kom kommer best ut. Narvik oppnår 2,1 og Sortland 2,0. Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild Marit Olsen (Ap), er overrasket over resultatet. Hun sier til Avisa nordland at det er flere faktorer som kan spille inn her. -Nordland er et stort yrkesfagfylke, og vi vet at mange elever på yrkesfag bruker lang tid på å gjennomføre utdanningen sin. Det kan være en del av forklaringen. Det viktigste akkurat nå er å få ned frafallet i videregående skole og få flere elever ut i lærlingplass, sier Olsen til AN.

Skolekvaliteten ved den enkelte skole er oppgitt på en skala fra 1 til 6, der landsgjennomsnittet er 3,1. Resultatene er beregnet ut fra elevkullene som startet på videregående skole i 2008 – 2009. Skolekvalitet beskriver skolenes bidrag til elevenes utvikling, og er beregnet ut fra totalt 7 indikatorer, b.l.a andelen elever som fullfører på normert tid og gjennomsnittskarakterer. Her er kriteriene:

  1. Fullført videregående opplæring (vgo) innen 5 år etter grunnskolen.
  2. Deltakelse i vgo alle semestre etter grunnskolen.
  3. Normert progresjon – fullført vgo. tre år etter avsluttet grunnskole.
  4. Normert fullføring – fullført vgo. 3 år for elever på studieforberedende program, 4 år for elever på yrkesfag.
  5. Standpunktkarakterer på vitnemålet.
  6. Eksamenskarakter i norsk.
  7. Gjennomsnittskarakter på alle skriftlige eksamener.

-Vi skal nå se grundig på bakgrunnsmaterialet for rapporten og se på hva vi kan gjøre. Dette skal jeg også diskutere med rektorene i Nordland på neste rektormøte, sier fylkesråd Hild-Marit Olsen. Gjennomsnittet i Nordland og Troms var 1,8. Finnmark var enda dårligere, med gjennomsnitt på 1,2. Norge som helhet var altså 3,1. Når noen skoler sørpå kommer ut i andre enden av skalaen, helt opp mot 6, så er det åpenbart grunn til å se nærmere på dette både i Bodø og på Sortland.