Har hyret topp-advokat

Timeprisen til Sortlands nye advokat er 3.400 kr pluss moms. Dette er mannen som skal kjøre saken mot bedriftene ved Strandskog-fjæra, og han er ekspert på nettopp eiendomsrett.

advokat-strandskogveg

Oslo-advokat Reidar Sverdrup hos Advokatfirma Kluge as skal nå ta saken for Sortland kommune, mot bedriftene ved Strandskog-fjæra. Advokaten har normal timepris på kr 3.400,- pluss moms (altså 4.250,-). Reise og opphold kommer i tillegg (fotomontasje).

Sortland kommune har hyret inn advokat Reidar Sverdrup til bistand i saken som nå kommer opp mellom kommunen og bedriftene langs Strandskog-fjæra (område NF10). Kommunen har valgt en av landets fremste eksperter på spørsmål omkring fast eiendom og tvistesaker. Sverdrup er partner i Advokatfirma Kluge AS, med base i Oslo.

Bakgrunnen er altså utbyggingen av Coop-butikker på Strandskogjordet, der en av sideeffektene blir at Byggmakker og naboene deres mister sine avkjørsler fra hovedvegen. Hvem som så skal betale for en ny veg, strides det om mellom kommunen og grunneierne.

Det spesielle her er at advokat Sverdrup skriver til kommunen at hans timepris er kr 3.400,- pluss moms, altså 4.250 kr. Advokatfirma Kluge vil imidlertid gi kommunen 15% rabatt på oppdraget og bruke advokat Marianne Bjørnsen på deler av jobben. Hennes timepris er kun 1.850 kr pluss moms (altså 2.312,-).

-Det er foreløpig ikke mulig å gi et prisoverslag over hva de totale kostnader i forbindelse med oppdraget vil bli. Salæret beregnes fra det tidspunkt arbeidet med saken påbegynnes. Kluge vil sende månedlig faktura, med en beskrivelse av utført arbeid. Det er foreløpig vanskelig å si noe om oppdragets varighet, skriver advokat Sverdrup til Sortland kommune.

Vesterålnytt har bedt om en kommentar til dette fra rådmann Randi Gregersen og kommunalsjef Torgeir Tobiassen. Foreløpig har vi ikke fått noe svar.

Grunneierne og bedriftene langs Strandskog-fjæra har på sin side hatt juridisk bistand fra Sortland-advokat Oddmund Enoksen. Det er dessuten tidligere rådmann i Sortland, Rolf M. Lossius, som fremmer saken på vegne av grunneierne i NF10.

Advokatfirma Kluge as er et av landets mest lønnsomme firma. Av hver hundrelapp de omsetter for, så er 25 kroner rent overskudd. Da er lønn og alle kostnader allerede betalt. Kluge hadde i fjor 320 millioner i omsetning og 80 millioner i overskudd. Året før var overskuddet 100 millioner. Advokat Sverdrup er en av partnerne i firmaet og får dermed både lønn og sin andel av overskuddet.

Om advokat Sverdrup kommer en tur til Sortland for et møte med kommunen, kan dette ta minst 8 timer med reise tur-retur. Fakturaen for bare ett slikt møte kan fort bli 30-40.000 kroner.

Hva oppdraget totalt sett vil koste Sortland kommune, er det altså ingen som vet foreløpig. Det er imidlertid ingen tvil om at Sortland kommune tar saken alvorlig, når man hyrer inn en av landets fremste advokater for å lede saken «mot» de 5 grunneierne og bedriftene ved Strandskog-fjæra.

Sortland kommune har tidligere brukt Advokatfirma Kluge as, da det var uklarheter omkring avtalene ved Kulturfabrikken og Blåbyen Hotell. Da endte regningen fra Kluge på 110.000 kroner, for et notat om disse avtalene.