Har fått førstepremie

Nordlaks kan feire en skikkelig seier i dag, da fiskeriministeren kom innom med tidenes gladnyhet. Nå blir det trolig bygging av minst to havfarmer, til en milliard pr stykk.

Fiskeriminsiter Per Sandberg (FrP) gjorde en snarvisitt til Børøya tirsdag, og Inge berg takket pent for 21 nye konsesjoner for lakseoppdrett (foto: NFD).

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Nordlaks AS tilsagn om til sammen 21 tillatelser for å realisere Havfarm 1 og 3, der 13 tillatelser er knyttet til Havfarm 1 og 8 tillatelser til Havfarm 3. Dermed har Nordlaks fått delvis medhold i sin klage, etter at det i første runde bare ble gitt konsesjoner for knapt en havfarm.

– Dette prosjektet setter Nord-Norge på kartet. Havbruk vil bli enda viktigere for Norge i årene framover, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Utvikling av neste generasjon teknologi er helt sentralt for å nå vekstambisjonene innen norsk oppdrett. -Prosjektet til Nordlaks er stort og krever betydelige investeringer. Det vi nå har gjort er å gi selskapet den nødvendige risikoavlastningen til å utvikle både Havfarm 1 og Havfarm 3, sier Sandberg.

-Jeg mener det er ved utvikling av begge disse anleggene at innovasjonseffekten blir størst. Prosjektet treffer en av hovedmålsettingene med utviklingstillatelser, nemlig å utvikle ny teknologi som kan bidra til å løse arealutfordringer som næringen har, sier Sandberg.

Fiskeri- og næringsdepartementet mener Nordlaks har dokumentert godt nok hvordan de skal utvikle prosjektet videre, via å høste erfaringer med utviklingen av Havfarm 1 og til byggingen av Havfarm 3.

Inge berg opplyser til media i dag at arbeidet med de to første havfarmene vil starte om kort tid. Den første farmen kan være klar i 2020, om alt går etter planen.

-Jeg er rørt og ydmyk, sier Inge Berg i en kommentar til Bladet Vesterålen. Han antyder at de to nye havfarmene kan betyr 350 nye arbeidsplasser lokalt.

Hadsel kommune har allerede gitt klarsignal til plassering av en havfarm sørvest for Melbu.

En konsesjon for lakseoppdrett verdsettes normalt til 40-50 millioner kroner, når slike selges mellom oppdrettere. Når Nordlaks nå får 21 nye konsesjoner, så har dette en potensiell verdi på nær en milliard kroner. De nye konsesjonene er imidlertid ikke omsettelige, ettersom de er knyttet til utvikling av nye system for miljøvennlig oppdrett. Anleggene skal ligge langt fra land, nærmest i åpent hav.