Evenes dyrere enn Andøy

Mandag la Senterpartiet frem en helt ny rapport om flyttingen av Orion-basen fra Andøya til Evenes. Konklusjonene viser at tallene Stortinget baserte seg på, kan ha feil på 7 milliarder.

– Hvis kostnadene som rapporten har kommet fram til er i nærheten av riktig, så rokker dette ved hele grunnlaget for å flytte basen fra Andøya til Evenes, sier leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum til NRK Nordland.

Rapporten varsler en sprekk på opptil 7 milliarder kroner ved å samlokalisere en framskutt jagerflybase og de maritime overvåkingsflyene på Evenes.

Det er «Samfunnsøkonomisk analyse» som har laget rapporten på oppdrag fra Senterpartiet, og konsulentene har regnet på det de kaller mulige tilleggskostnader.

Rapporten beskriver nødvendig oppgradering av ammunisjonsområde og drivstoffanlegg på Evenes, oppgradering av banesystemet, økte kostnader til opprydning og sanering på Andøya og økte offentlige kostnader knyttet til omstillingen.

En stor del av ekstrakostnadene er knytta til et mulig behov for å bygge nytt banesystem som er anslått til over 4,7 milliarder kroner. I beste fall vil man ikke spare noen på flyttingen, mens det i verste fall altså vil koste 7 milliarder mer enn forventet.

I november i fjor vedtok Stortinget med stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet å legge ned Andøya flystasjon. SP har hele tiden stemt imot dette og bedt om at saken blir tatt opp til ny vurdering.