Gullsmykker forsvant

En huseier oppga innbo, løsøre og smykker for 3 millioner da familien hus brant ned, men forsikringen gjennomsøkte branntomta og fant ikke spor av gull.

Alt brenner ikke opp i en husbrann. Etterforskere kan finne mange spor i ruinene, og særlig metall vil ofte ligge igjen (illustrasjonsfoto).

Senhøsten 2018 brant det ned et bolighus i Hadsel og i etterkant har forsikringen nektet å utbetale kravet fra huseier. Man mener huseier har gitt grovt uriktige opplysninger.

Vesterålen tingrett har behandlet saken og gitt Frende Skadeforsikring medhold.

Utgangspunktet for brannen var at huseierens kone glemte et strykejern påslått, mens hun trøstet et av barna sent på kvelden. Strykejernet startet brannen.

Dette ansees som grovt uaktsomt, ettersom resultatet ble at hele boligen og alt inventar brant opp.

Forsikringstaker sendte senere inn en liste til sitt Frende Skadeforsikring med 8.743 gjenstander, som han mente var tapt i brannen.

Her var det ført opp innbo, løsøre og verdigjenstander til en oppgitt verdi i gjenkjøp på hele 2,7 millioner.

Dette fikk Frende Forsikring til å ane uråd og man engasjerte en etterforsker som har 15 års arbeidserfaring med teknisk bevissikring i politiet, herunder brannfaglig erfaring.

Huseier og hans kone oppgav blant annet at det lå flere gullsmykker på badet før brannen, til en verdi av over 50.000 kroner.

Etterforskeren forklarte at alle gjenstander i branntomta som kunne være fra badet, ble tatt ut og gjennomsøkt. Stuen ble også gravd ut for å undersøke om det var gjenstander av gull der.

Etterforskeren forklarte for retten at det ble foretatt en «nærmest arkeologisk» utgraving der alt av masse som var på badet ble lagt i kasser og sortert, før det ble gjennomgått.

Etter gjennomgang av brannrestene det ikke ble funnet noe gull.

Til sammen manglet det spor etter vel tusen gjenstander som huseier hadde ført opp i sin innboliste.

Frende Skadeforsikring ble trodd av retten, ettersom man la frem en rekke bildebevis og flere vitner. Forsikringen ble derfor frikjent.

Barna til huseier tilkjennes 100.000 kroner hver, ettersom de ikke kan lastes for det som foreldrene har gjort i forbindelse med brannen.

Huseier sitter imidlertid igjen uten oppgjør fra forsikringen, både for huset og innboet. Både forsikringen og Vesterålen tingrett mener det er begått svik og grov uaktsomhet.

– Retten er kommet til at huseier mister ethvert erstatningskrav mot Frende Skadeforsikring i anledning boligbrannen, slår Vesterålen tingrett fast.

Dommen kan bli anket til Hålogaland lagmannsrett, dersom huseier vil prøve saken for en høyere rettsinstans.

Har du kommentarer eller informasjon omkring denne saken, kan du sende en epost til Vesterålnytt; red@vny.no.