Lånekassen sender ut e-poster om mulighet til å søke om tilleggslånet puljevis, og studentene kan søke så fort de har mottatt e-posten.

– I løpet av de nærmeste dagene vil studenter som mottar lån og stipend dette semesteret, få en e-post fra Lånekassen om at de kan logge seg inn på Dine sider for å søke.

De som søker, må fylle ut en egenerklæring som bekrefter nedgang i inntekt i perioden 16. juni i fjor til 15. juni i år på grunn av koronapandemien.

De vil senere bli bedt om å dokumentere dette. Lånet blir utbetalt i løpet av et par dager etter at avtalen om støtte er signert, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Studenter som har mistet inntekt på grunn av koronapandemien, kan søke Lånekassen om å få et tilleggslån på 26.000 kroner.

Det gjøres midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021.

Det betyr at de som flyttet hjem til foreldrene sine på grunn av koronasituasjonen, blir regnet som borteboer våren 2021. Man må være borteboer for å få lånet omgjort til stipend.

Det gjøres midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.