Ti kroner lavere pris

Vinterfisket etter skrei er godt i gang, men prisene i år ligger ti kroner lavere enn i fjor for fiskerne. Fangstene ligger også under fjoråret, og mange er spent på utviklingen av sesongen.

Leif Eirik Karlsen på «Unstad Junior» fikk en stortorsk på 46 kilo utenfor Andenes nylig (foto: privat m. tillatelse).

Koronaen setter sitt preg på markedet for fisk fra Norge, og det slår ut direkte på bryggekanten i nord. Fjorårets rekordpriser vil man ikke se igjen denne vinteren.

Mottakene på Andenes har kommet godt i gang med både lokale båter og «fremmedbåter» som leverer her.

En av båtene er «Unstad Junior» fra Lofoten og her hadde fisker Leif Eirik Karlsen ekstra fiskelykke forleden. En skrei på 46 kilo ble tatt opp, og den var halvannen meter lang.

Karlsen driver til vanlig en restaurant i Trondheim, men under koronaen er den stengt og han jobber i stedet som fisker.

I fjor var det rekordpriser på torsken med 36 kroner pr kilo på sløyd fisk levert i Vesterålen og Lofoten. Enkelte fikk også mer enn dette i korte perioder.

Slik er det ikke i år. Nå ligger prisene vel ti kroner lavere og fiskerne får dermed knapt 24 kroner kiloet når de kommer inn med fangsten.

En torsk på 46 kilo ville i fjor gitt 1.600 kroner, mens den i år knapt gir 1.100 kroner. Dette slår altså direkte ut i lommeboka til fiskerne.

Urolig vær har så langt ikke gitt det store kvantumet, og det mener mange er greit, ettersom markedet er preget av korona-stengning i mange land.

Størst kvantum torsk i uke 7 ble levert til mottakene i Vesterålen, mens det ennå er ganske labert fiske utenfor Lofoten.

Kvantumet fersk torsk pr 21. februar er totalt 37.000 tonn mot 43.400 tonn til samme tid i fjor. Det er en nedgang på 15%.

Lavere priser gjør at verdien er redusert fra 1.048 til 666 millioner kroner, som betyr 36 % fall fra i fjor.

Sesongen er ennå i en tidlig fase. De største båtene er ikke kommet skikkelig i gang med fisket og de minste sjarkene venter også på det store innsiget.

Mange er spente på hva som skjer med prisene når toppen av sesongen kommer, og hvordan markedet blir på eksport fremover.

Vesterålen var størst i kvantum med 4.690 tonn i uke 7, fulgt av Troms med 3.310 tonn og Vest-Finnmark med 2.890 tonn.

Snurrevad dominerer landingene i Vesterålen og Vest-Finnmark, med henholdsvis 2.850 og 1.420 tonn levert.

Garnkvantumet levert i de to områdene var 1.300 tonn og 1.110 tonn, mens juksafisket ga 280 tonn levert i Vesterålen og 220 tonn i Vest-Finnmark.

Kvantumet levert Lofoten tok seg opp til 1.280 tonn. Her var 630 tonn tatt på garn og 500 tonn på snurrevad, mens kun 40 tonn ble tatt på juksa.