– Vi sørger nå for ytterligere vekst i de områdene der påvirkningen av lakselus på villaks er akseptabel.

Det vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer norsk matproduksjon, større verdiskaping og økte eksportinntekter for Norge, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Hele Nord-Norge har fått grønt lys og dette kan gi en vekst på i overkant av 21.000 tonn oppdrettsfisk.

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.

Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de får sin produksjonskapasitet redusert.

Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid.

Samtidig tar vi hensynet til villaksen på alvor gjennom å redusere produksjonskapasiteten der påvirkningen er uakseptabel.

Oppdretterne i åtte av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at de vil få mulighet til å øke produksjonen.

Tre områder får gult lys, som er Trøndelag og Møre.

To områder får rødt lys, som finnes på Vestlandet. I de røde områdene må produksjonskapasiteten reduseres.

Havbruksnæringen kan vokse med seks prosent i grønne produksjonsområder i 2022. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon.

Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder.

En prosent selges til fastpris. Dette er vekst i tillatelser oppdretterne allerede har. Prisen er satt til 200.000 kroner per tonn.

Oppdrettere som oppfyller kriterier for unntak vil få tilbud om inntil seks prosent vekst, basert på nærmere regler i produksjonsområdeforskriften.

Dette er uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har. Prisen er også her 200.000 kroner per tonn.

Resten, inkludert det som ikke blir solgt til fastpris i grønne områder, tildeles gjennom en auksjon av nye tillatelser.

Forslag om hvordan auksjonen skal bli gjennomført, har vært på høring. Departementet kommer tilbake til tidspunkt for auksjon etter sommeren.