Rekord for sjømat

Norge eksporterte sjømat for 12,4 milliarder kroner i mai. Det er en økning på vel 4 milliarder kroner, eller nør 50 prosent, sammenlignet med mai i fjor.

– Den sterke globale etterspørselen etter norsk sjømat ga en eksportverdi i mai som er tidenes nest høyeste i en enkeltmåned, kun slått av mars i år.

Økte eksportpriser, først og fremst på laks, men også for andre arter som ørret, torsk, sei, hyse og sild er hovedårsaken til veksten, sier direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech.

Den totale eksportverdien til og med mai er på 57,8 milliarder kroner, noe som er en økning på 13,2 milliarder kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– For å sette det i perspektiv: I hele 2012 var den norske sjømateksporten på 52,1 milliarder kroner.

Denne verdien har vi altså passert allerede etter fem måneder i 2022. Det viser hvilket eksporteventyr norsk sjømat har vært de 10 siste årene, sier Grønbech.

Det ble eksportert 84 800 tonn laks til en verdi av 8,6 milliarder kroner i mai.

Verdien økte med 2,7 milliarder kroner, eller 47 prosent, sammenlignet med mai i fjor. Volumet økte med 3 prosent.

Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk laks i mai.

Norge eksporterte 4.700 tonn fersk torsk inkludert filet, til en verdi av 217 millioner kroner i mai.

Verdien økte med 42 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med mai i fjor. Volumet falt med 3 prosent.

Danmark, Nederland og Tyskland var de største markedene for fersk torsk fra Norge i mai.