Gratis bind i skolen

I løpet av våren skal alle videregående skoler i Nordland gi jenter tilbud om gratis bind og tamponger. Dette gjøres for å utjevne ulikhet, der jenter har en betydelig ekstra utgift.

Jenter i videregående skole skal få gratis hygienetilbud (ill.foto: NFK/Berit Stensland).

– Jenter skal slippe ekstrautgifter og stress bare fordi de er jenter.

Derfor innfører vi nå gratis bind og tamponger på videregående skoler i hele Nordland, sier fylkesråd for utdanning, Elin Dahlseng Eide.

Det var et samlet fylkesråd som på selveste kvinnedagen 8. mars, vedtok å innføre gratistilbudet på de videregående skolene i fylket.

– Det skal ikke være ekstra kostnader med å være født kvinne, fastslår fylkesråden.

Care Norge har gjort undersøkelser som viser at det fremdeles er tabubelagt å ha mensen, og at mange opplever ubehagelige situasjoner på grunn av manglende tilgang til bind og tamponger.

– Sånn kan vi ikke ha det i 2022! Jenter må få slippe skam og stress knyttet til kvinnekroppen.

Derfor har vi bestemt at bind og tamponger skal være tilgjengelig gratis på skolene våre fra nå av, sier Dahlseng Eide, som er stolt og glad for å kunne innføre tiltaket i Nordland.

Det er mange som har vært opptatt av denne problemstillingen gjennom flere år.

Både fylkestingspolitikere og ungdommens fylkesråd har vist et stort engasjement rundt denne saken.

På fylkestinget i februar løftet også MDGs Sirianna Stormo Pettersen opp ønsket gratis bind og tamponger til elevene i den videregående skolen.

– I og med at dette er en ny ordning må vi bruke litt tid på å få alt det praktiske på plass. Men ambisjonen er å få ut bind og tamponger på alle skolene i løpet av våren, sier Dahlseng Eide.