NAV støtter 6 av 10

Totalt ble det i fjor betalt ut 26 milliarder kroner i statlige ytelser fra NAV til i alt 139.800 innbyggere i Nordland.

Det innebærer at 58 prosent av innbyggerne i Nordland mottok en statlig ytelse fra NAV, med årlig utbetaling per mottaker på gjennomsnittlig 186.000 kroner.

Nordland hadde høyest årlig utbetaling per mottaker av alle landets fylker.

Gjennom hele 2021 var det flest mottakere av alderspensjon i Nordland (53.000 mottakere), deretter følger barnetrygd (30.520 mottakere), sykepenger (29.250 mottakere) og uføretrygd (23.040 mottakere).

– Koronasituasjonen har hatt betydning for utbetalingene i 2021 også, men i mindre grad enn i 2020, sier avdelingsdirektør Petter Bugge Richardsen ved NAV Nordland.

– Samtidig er alderssammensetningen i befolkningen, næringsstruktur og geografi faktorer som påvirker andelen innbyggere som mottar ytelser fra NAV.

Dagpenger hadde totalt 16 420 mottakere gjennom hele 2021, som er en halvering i antall mottakere fra 2020. Men det var fortsatt 3,5 ganger så mange som mottok dagpenger i 2021 enn det var i 2019.