Billig strøm, dyr bensin

Bensinprisen har nådd nye høyder, med tidvis over 24 kroner literen tirsdag. Strømprisen i nord er imidlertid fortsatt lav, og synker til 15 øre pr kilowatt på onsdag. Til glede for elbil-eierne.

Prisen på bensin og diesel passerte 23 kroner også i Vesterålen (ill.foto).

Uroen i Europa med krigen mellom Russland og Ukraina, har gitt ekstreme utslag i prisen på olje og videre på bensin og diesel.

Tirsdag var prisene oppe i nær 24,50 kroner pr liter, både for diesel og bensin i Vesterålen, som ellers i landet.

Dette varte imidlertid ikke så lenge, før prisene igjen falt noe ned, til ca 22 kroner pr liter.

Det er imidlertid ikke de lokale forhandlerne som styrer prisene. Dette påvirkes av helt andre forhold.

60% av pumpeprisen går imidlertid til avgifter, der staten tar brorparten.

Så går 30% prosent til innkjøp av drivstoff fra grossistleddet, som er de store oljeselskapene.

De siste ti prosentene trenger forhandlerne for å dekke drift av stasjonene med lønn og andre kostnader.

For de som har skiftet til elbil er situasjonen ganske annerledes.

Med strømpriser i nord på kun 16 øre pr kilowatt, så er det langt billigere å «fylle tanken» med elkraft.

I sør er det imidlertid både dyr bensin og dyr strøm.

Tirsdag betalte Oslos strømkunder opptil 6,60 kroner pr kilowatt en kort periode på morgenen.

Senere falt strømprisen i sør til omkring 2 kroner pr kilowattime.

Igjen er det uroen i Europa som virker inn på norske priser, ettersom gass og strøm er mangelvare i Tyskland.

Nord-Norge har stør produksjon av vannkraft, og liten kapasitet i overføring sørover.

Dermed slipper strømkundene i nord å betale ekstra for den unike situasjonen som kraftmarkedet nå opplever.