Kraftpenger til nødhjelp

Styret i Vesterålskraft AS har bevilget en halv million kroner for humanitær hjelp til Ukraina. Lofotkraft har samtidig bevilget 1 million til samme formål. Penger til nødhjelp.

Styret i Vesterålskraft (f.v.) Ronald Steen, Arnt M. Winther og Halvard S. Pettersen (fotocollage VNY).

Vesterålskraft endret profilbildet sitt på Facebook forleden, til gult og blått, som fargene i flagget til Ukraina.

Mandag ble det kjent at styret i Vesterålskraft AS har bevilget en halv million kroner til humanitær nødhjelp.

Styret i Lofotkraft Holding AS har gjort det samme, men her er beløpet satt til en hel million.

– Akkurat nå er det mennesker i nød i Ukraina som har størst behov for kapital via de organisasjonene som hjelper til der, sier direktør Halvard Pettersen.

Konsernet Vesterålskraft er i en fase hvor man har behov for mye kapital til utvikling og reinvestering av våre virksomhetsområder.

Likevel finner styret at det er mulig å bevilge et betydelig beløp til den akutte krisen som er oppstått.

Derfor har styret i Vesterålskraft AS i dag bevilget 500.000 kroner til humanitær nødhjelp.

Samtidig ønsker man å oppfordre andre selskaper i bransjen til å gjøre det samme!

Og Lofotkraft, som eier halvdelen av Vesterålskraft, har besluttet å gi en million kroner til samme formål.

På vegne av sine mange kraftkunder i Lofoten og Vesterålen går det dermed et betydelig beløp som akutt bistand.

Solidariteten og givergleden i hele Norge er stor, og det sendes mengder av utstyr til Ukraina og nabolandene for å hjelpe flykningene.

– Dette er bra, men tilbakemeldingen fra nødhjelps-organisasjonene er at det de trenger aller mest nå, er penger til innkjøp av vann, mat og annet nødvendig utstyr lokalt, sier direktør Arnt M. Winther i Lofotrkaft.

– Jeg setter derfor pris på at konsernstyret nok en gang viser at de har evnen til å prioritere det som virkelig er viktig, sier han.

Russlands invasjon av Ukraina har påført befolkningen i landet umenneskelige lidelser det nesten ikke er til å fatte.

Invasjonen gjennomføres på en ytterst brutal måte som ikke tar hensyn til menneskelige lidelser eller nød blant sivilbefolkningen.

Dette er å anse som et totalt brudd på folkeretten og kan ikke forsvares på noen som helst måte, mener styrene i våre lokale kraftselskap.

– Befolkningen i Ukraina viser en heroisk motstand og kjemper for å kunne videreføre sitt demokrati og sin rett til frie valg og sin ytringsfrihet, sier Halvard Pettersen.

– De kjemper således vår kamp, vi som er så heldig å bo i et demokrati der vi respekterer at mennesker er forskjellige, har egne meninger og ønsker.

Vi setter svært stor pris på at styret i Vesterålskraft bevilger støtte til humanitær hjelp for den hardt prøvede sivilbefolkningen i Ukraina.

Det viser at vi har et sterkt og godt styre som evner å prioritere det som virkelig er viktig i en tid som denne, sier direktør Halvard Pettersen.