God pris på fisk ute

Norge eksporterte 164.000 tonn sjømat til en verdi av 7,8 milliarder kroner i juli. Det er en volumnedgang, men verdivekst på 11 prosent eller 768 millioner kroner målt mot samme periode i fjor.

Laks og ørret er blitt et stor og viktig eksportnæring for nasjonen Norge, med salgstall på 42 milliarder for årets første 7 måneder (foto: Sjømatrådet).

Hittil i år har Norge eksportert 1,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 59 milliarder kroner. Eksportvolumet har falt med 11 prosent, og verdien har økt med 7 prosent eller 3,9 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

– Veksten i eksportvolumet av laks i juli, kombinert med økte priser, er den viktigste årsaken til at verdien av norsk sjømateksporten har vært høy i juli måned.

Sjømateksporten svinger med sesongene og normalt er juli den svakeste eksportmåneden. For eksport fra fiskeriene var juli 2019 den nest høyeste julimåneden noensinne, med en eksportverdi på 1,7 milliarder. Dette er fem prosent høyere enn i fjor, og en halv prosent lavere enn i juli 2015, som var rekordåret for fiskerisektoren.

For havbruk var eksporten på til sammen 6,2 milliarder kroner, noe som er rekord for juli måned. 78 prosent av den totale sjømateksporten i juli kom fra havbruk, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Norge har eksportert 90 700 tonn laks for 5,8 milliarder kroner i juli. Det er en volumøkning på 4 prosent og en verdiøkning på 11 prosent eller 584 millioner kroner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 595 000 tonn laks for 40,3 milliarder kroner. Volumet har økt med 4 prosent, mens verdien økte med 7 prosent eller 2,5 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks i juli måned var 59,55 kroner per kilo mot 56,38 kroner i juli i fjor. Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for laks i juli.

– Etterspørselen etter laks fortsetter å øke. Størst vekst har det vært i eksporten til Asia. Dette er hovedsakelig drevet fram av en bedret markedsadgang til det kinesiske markedet. Det har ført til at norske eksportører har vært i bedre stand til å utnytte potensialet som er i dette markedet, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Norge har eksportert 5 114 tonn ørret for 304 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 54 prosent og en verdivekst på 45 prosent eller 94 millioner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 29 700 tonn ørret for 2 milliarder kroner. Det er en volumvekst på 23 prosent og en verdiøkning på 23 prosent eller 362 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hviterussland og USA var våre største marked for ørret i juli.