Etapperittet starter i Å torsdag formiddag og avsluttes i Narvik søndag. Både E10, flere fylkesveger og kommunale veger blir berørt, og strekningsvis være helt stengt for trafikk. I tillegg gjøres det endringer i flere ferjesamband.

Alle stengetider er oppgitt av arrangør, men det er politiet som styrer trafikkavviklingen under rittet.

Syklistene skal også kjøre en rundtur i Øksnes og da blir fylkesveien delvis stengt i tidsrommet 12.20 til 15.30, både via Lifjorden og via Steinlandsfjorden.

Arctic Race of Norway gir også konsekvenser for ferjetrafikken i Lofoten, melder Torghatten Nord. Her er en oversikt over innmeldte ruteendringer. Lørdag bli alle avganger for ferga mellom Melbu og Fiskebøl innstilt i tidsrommet 15.20–17.30. Fredag ettermiddag er det en rutetur begge veier som kuttes.

Planen tilsier at syklistene starter på Sortland lørdag formiddag kl 12.00 og sykler nordvestover mot Alsvåg. Her vil man trolig være fremme ca kl 13.00, før ferden går videre til Myre i løpet av en halvtime.

Deretter sykler man tilbake mot Sortland og er ventet inn til Blåbyen ca kl 14.30. Videre går det strake veien mot Stokmarknes hvor planen er å ankomme ca 15.40.

ARN-rittet går deretter inn i avsluttende dagsetappe med kurs for Melbu der man ventes omkring kl 16.30. Deretter kommer finalen opp mot Storheia der syklistene vil ankomme omkring kl 17.00, dersom skjema holder.