Gir opp Kvartal 13

Byggmester Karl Behrens gir opp Kvartal 13 og tar et tap på 2,5 millioner. Han tilbyr nå Sortland kommune å kjøpe eiendommene her for vel 5 millioner, slik at han kan sette sluttstrek.

Kvartal 13 skulle få 3 bygg med leiligheter og en gjennomgående park, etter politisk vedtak for flere år siden. Kravene til utbygger var skyhøye og nå gir han opp.

-Vi har tatt et fysisk tap på 2,5 millioner kroner, men ønsker en avslutning i Kvartal 13, skriver byggmester Karl Behrens i et ferskt brev til Sortland kommune. Derfor tilbyr han nå kommunen å kjøpe ham ut for de samme utleggene han selv har hatt.

Behrens hadde store planer i Kvartal 13 og brukte tidligere teknisk sjef Ottar Skog som konsulent. Han ville reise et stort bygg med leiligheter, fordelt over 5 etasjer. Behrens kjøpte «Normalsko-gården» for 2,5 millioner. En annen eiendom i kvartalet ble overtatt og revet, med en samlet prislapp på 1 million.

Byggmester Behrens mener han har hatt 1,2 million i renteutgifter på prosjektet, som kostet ham 3,5 millioner i utgangspunktet. Det har dessuten påløpt flere hundre tusen i ulike gebyrer og avgifter. Bare til Sortland kommune har han betalt 120.000 kroner i ulike gebyr for behandling av byggesakene.

Behrens har brukt flere år på denne saken, og endte opp med avslag hos politikerne både i 2015 og i fjor. Da varslet han også at tålmodigheten var oppbrukt og avlyste den gamle avtalen han hadde med kommunen.

Denne avtalen gikk ut på at Behrens skulle betale for å opparbeide en park i Kvartal 13, som kommunen skulle eie. Han skulle også betale for nye fortau rundt kvartalet, anlagt med brostein.

Den opprinnelige reguleringsplanen med vilkår var utformet av teknisk sjef Ottar Skog, før han ble pensjonist. Planen ble vedtatt av politikerne etter flere runder med saksbehandling. Eierne i Kvartal 13 protesterte kraftig mot forslaget, men det ble likevel vedtatt av kommunestyret.

En slik blokk ville Karl Behrens bygge i Kvartal 13. Det vakte så sterke reaksjoner at det ble startet en aksjon for å stanse prosjektet, der flere hundre skrev under på protesten. Nå er blokka skrinlagt for godt. 

Deretter gikk Sortland kommune til retten og tvang igjennom ekspropriasjon av grunn i Kvartal 13, som senere skulle bli til en liten park midt gjennom kvartalet. Kommunen har brukt flere hundre tusen kroner på dette, for å tvinge igjennom en grønn stripe.

Nå har altså utbygger Karl Behrens kastet kortene. Den opprinnelige avtalen er utløpt og han vil ikke bygge verken leiligheter eller gi kommunen noen ny park.

Sortland kommune må derfor nå ta stilling til tilbudet fra Behrens. Kommunen må også vurdere om man skal bygge parken selv. Da retten og fylkesmannen godkjente tvangsinnløsing av tomtene her, ble det begrunnet med en vedtatt parkplan. Om parken så ikke kommer, faller også rettes begrunnelse for dommene bort. Da er det gjort ulovlig ekspropriasjon av privat tomtegrunn.

13 regnes for å være et ulykkestall. Det er sagt av tidligere eiere i Kvartal 13 at her har det gått «troll i ord», gjentatte ganger. Nå ser det ut til at også byggmester Karl Behrens fra Risøyhamn har fått erfare det samme. Kvartal 13 har i alle fall ikke vært noen lykkelig investering for byggmesteren fra Andøy.