Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Fryktet for demningen

Under arbeider ved demningen til Storvannet i Sortland ble NVE redd for lekkasje. En stund fryktet man den skulle ryke, men det ble raskt satt i gang innfylling av steinmasser fra Karihaugen.

Storvannet er Sortland drikkevannskilde (øverst til venstre i bildet). Demningen her ble svekket av gravearbeid torsdag ettermiddag og man fryktet en tid flom nedover mot bebyggelsen på Selnes. Karihaugen steinbrudd til høyre i bildet.

Torsdag kveld ble det varslet over radio og TV at flere beboere ved Selnes på Sortland måtte evakuere på grunn av fare for flom. Blåheivegen ble også stengt. Årsaken var frykt for svikt i demningen til Storvannet, slik at denne kunne begynne å lekke. Man fryktet at den skulle briste.

Kommunen iverksatte tiltak og fikk kjørt inn steinmasser fra Bulldozerlagets masseuttak bare noen hundre meter unna. Dermed kunne man på kort tid få nok masser til å stabilisere demningen, slik at faren for oversvømmelse ble avverget.

Det har neppe vært noen stor fare, ettersom demningen ikke hadde noe brudd. Ved elveutløpene langs Sortlandsundet var det heller ikke merkbart større vannføring torsdag kveld enn det som er normalt for årstiden. Lekkasjen kan derfor ikke ha vært særlig stor, om det i det hele tatt har vært noen.

Vannføringen i Selneselva var normal torsdag kveld. Noen lekkasje fra Storvannet kunne ikke merkes nede ved sjøkanten.

Likevel valgte altså politiet og kommunen å varsle beboere i området. Det var 5-10 bolighus som kunne være utsatt, dersom demningen virkelig sprakk opp og man fikk en akutt flom nedover fra Storvannet. En del personer ble evakuert og både politi, brannvesen og kommunens egne ansatte var på plass i området for å sikre liv og helse.

Ved 21.30-tiden torsdag kveld ble det opplyst direkte på Dagsrevyen at evakueringen er opphevet. Ordfører Tove Mette Bjørkmo sier til NRK Nordland at omkring 50 hus har vært berørt. Folk har registrert seg og deretter kan de flytte tilbake til husene sine, ettersom den akutte faren blir vurdert å være over.

Det var under arbeid med et nytt rør til Storvannet at det ble frykt for lekkasje fra demningen. For å være på den sikre siden iverksatte man straks varsling og det ble satt krisestab i kommunen. Omkring 20 personer ble evakuert og var innom Rådhuset før mange selv skaffet seg alternativ innkvartering.

Rådmann Randi Gregersen sier til Bladet Vesterålen at hun regner med at det skal være sluttført innfylling i det utsatte området, slik at demningen er sikret i løpet av kvelden. Det var allerede store maskiner i området og Bolldozer Maskinlag har sitt steinbrudd like ved. På denne bakgrunn kunne man raskt få tilkjørt masse for å dempe faren for lekkasje.

Denne saken ble omtalt både i radio og TV torsdag kveld, og mange av landets nettaviser. VG snakket med NVE og skriver følgende:

-Vi ble oppringt av noen som hadde sett gravearbeid like ved en av våre damkonstruksjoner. Vår mann på regionskontoret i Narvik skulle uansett utover til dette området i kveld, og svingte innom. Her så han at det var gravd inn i demningen, og ble bekymret for at det kunne skje et brudd i demningen, sier Lars Grøttå, seksjonssjef for damsikkerhet i NVE.

Blåheiveien ble stengt for trafikk, da man fryktet at demningen ved Storvannet skulle ryke. Dette gjorde også arbeidet med sikring lettere for de som jobbet ved vannet.

–Bekymringen for et brudd på konstruksjonen var såpass at vi kontaktet kommunen og politiet slik at aktuelle boliger kunne evakueres, sier Grøttå. Han sier at den foreløpige rapporten de har fått er at tre leilighetsbygg og trafoen til Statsnett kunne være utsatt dersom det ble et brudd i demningen.

–Det man er redd for er at vannet i magasinet skal lekke ut og skade omgivelsene. Vi setter i verk midlertidige sikringstiltak i kveld, slik at vi kan unngå at det blir en lekkasje, sier Grøttå.

Tidligere rådmann i Sortland kommune, Johnny Kvalø, sier vil nettavisen VOL at gravearbeidet ved demningen var planlagt, og at man skulle fortsette klokken 21.00 i kveld.

–Det er gravd opp mye masse ved demningen. Nå gjør vi den jobben vi uansett skulle starte med klokken 21.00 i kveld. Kommunens folk og entreprenørens folk er på stedet, sier Kvalø.